Knyt samman 3D – Hur man optimerar produktionen med scanner-programvara-skrivare

Smart PLM låter dig till fullo uppleva 3D

På PLM Group lever och andas vi 3D. Våra duktiga medarbetare levererar lösningar som gör att våra kunder kan utnyttja 3D modeller i hela företaget. Låt oss titta på hur ett helt 3D baserat arbetsflöde kan hjälpa er att producera bättre produkter snabbare.

 

När det inte finns någon 3D modell eller när en existerande produkt behövs som referens.
Det finns tillfällen då ändringar måste göras på befintliga produkter men varken 3D-modell eller i vissa fall ritningar existerar. För sådana tillfällen erbjuder vi kraftfulla lösningar för att hantera 3D-skannad data. Med de kraftfulla funktionerna krävs en minimal insats för att skapa en fullt parametrisk editerbar 3D modell.
Även när du behöver utforma en produkt med relation till en befintlig konstruktion eller anpassa en produkt till ett befintligt utrymme är 3D-skanning vägen att gå. Vare sig det är en specialbyggd inredning till en skåpbil eller utrustning som ska installeras i en fabrik är 3D-skanning ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att avbilda verkligheten.

Säkerställande av kvaliteten.
Vi erbjuder lösningar som gör det enkelt att jämföra mätdata av kritiska områden på produktionsdetaljer på 3D-modell eller ritning. Resultatet visar tydligt områden som inte möter satta krav vilket gör inspektionsprocessen snabb och effektiv.

När produktion måste vara snabb och flexibel.
PLM Groups lösningar inom 3D printing sträcker sig från utskrift av visuella prototyper till utskrift av högkvalitativa, hållfasta arbetsprototyper och metalldelar för produktion. 3D-printing är den naturliga produktionsmetoden för Scan till CAD arbetsflöde. Säg att du ska ta fram en fixtur för en detalj där varken 3D modell eller ritning ännu existerar. Med den skannade detaljen som referens skapas fixturen snabbt och med hög noggrannhet. Några timmar senare är fixturen utskriven i ett material jämförbart med aluminium och klar att användas.

Genom att införa ett helt 3D baserat arbetsflöde och utnyttja 3D data i hela företaget kan du utöver det vi ovan pratat om:

  • Få automatisk tillgång till den senaste revisionen av 3D-modeller inklusive PMI (Product Manufacturing Information)
  • Guida sälj- och konstruktionsavdelningarna mot ett modulariserat produktprogram
  • Ta fram verktyg med Additiv Tillverkning
  • Producera små volymer med Additiv Tillverkning
  • Ta fram uppdaterade och lättförståeliga monteringsanvisningar

 

JOHAN ROSENQVIST
Technical Consultant

Läs mer om hur du når dina visioner

Kontakta oss för mer information