Kundcase

Q Yachts

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Electrical

Industries: Ekoteknik

”SOLIDWORKS är ett verktyg som vi använt för att modellera hela båten innan vi tillverkat en enda del rent fysiskt. Vi känner inte till något annat program som skulle klara det och därför är det naturligt för oss att använda SOLIDWORKS.”

Läs mer

MacGregor

Produkter: SOLIDWORKS Simulation

Industries: Transport

”The greatest benefit from SOLIDWORKS is that we are able to test out different choices with the simulation tools before making any physical prototypes. The results of the simulation are verified with physical prototypes. After this, the results are presented for supervisors or the management, and SOLIDWORKS makes it easier to explain those results in

Läs mer

Lunds Universitet   -   3D Demo Lab

Produkter: ProX 500

Industries: Additiv Tillverkning

”Det finns hundratals företag i regionen med stort intresse för additiv tillverkning men de är tveksamma om hur man använder tekniken och hur man applicerar den i sitt företags tillverkning. Utöver detta är industrimaskinerna ganska dyra och företagen tvekar att investera i avancerade maskiner där de inte har färdigheter för att fullt ut kunna dra

Läs mer

3DTech

Produkter: HP Jet Fusion 3D 4200/3200

Industries: Additiv Tillverkning

”Vi har först nyligen börjat använda skrivaren och har höga förväntningar på den. I första hand förväntar vi oss att den uppfyller HP:s specifikationer. Tiden får utvisa vad som händer, men vi tror och hoppas starkt på att det fungerar.”

Läs mer