Kundcase

Albin Components

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Premium, Markforged

Industries: Formverktyg och Industrimaskiner

Stora besparingar ”Med introduktionen av 3D-skrivaren från Markforged har vi minskat ledtiderna för produktion av mätfixturer från 4–6 veckor till 1–2 dagar, säger Zlatan Okanovic, produktionsteknisk chef på Albin Components. Han tillägger: ”Dessutom har vi kunnat minska arbetstiden per månad för verktygsmakarna rejält, med ca 80 timmar. Sammantaget sparade vi 4 000–5 000 euro bara första månaden.” Dessutom har stopptiden i produktionen

Läs mer

HydX

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Simulation Premium, SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Visualize, SOLIDWORKS Flow Simulation, eDrawings, SOLIDWORKS Sustainability, SOLIDWORKS Premium

Håkan Erlandsson, teknisk chef och Wictor Kocula, Design Engineer, HydX: ”Om en kund till exempel vill se hur vår utrustning kommer att se ut i deras faktiska produktionsmiljö kan jag använda programvaran för att mycket snabbt skapa skärmbilder, teckningar och fotorealistiska renderingar som säljarna kan presentera för kunden. Detta är möjligt även innan jag har

Läs mer

LBH International AS

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD

“When we press the button, it takes only a few minutes until all documents are ready for use in production and sales, and everything is in extremely professional quality. During one morning I have been able to very easily generate about 150 main drawings with the accompanying detailed drawings. Previously, it could take up to

Läs mer

MOEF A/S (Paralenz)

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD

SOLIDWORKS is really fast and easy to use. It is really intuitive, which means that I can quickly come up with an idea, draw it up in SOLIDWORKS and then 3D print it to test if it works.

Läs mer

NGI A/S

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD

”Today we have 15 000 actual products on our website, and those products are not drawn by engineers, they are automatically created by logic and spreadsheets. Design Automation has a positive effect in all departments at NGI.”

Läs mer

TA Engineering

Produkter: SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS 3D CAD

”3D-utskrifter är drömmen för alla utvecklingsavdelningar, eftersom det är möjligt att ta fram annorlunda prototyper samt detaljer och mekanuismer som är redo för slutanvändning i produkter och tillverkning.”

Läs mer

HTC Sweden AB

Produkter: SOLIDWORKS PDM

Industries: Industrimaskiner

”Det mest betydelsefulla är att avbrottstiden för systemet, vilket kan vara särskilt kostsamt vid mycket hektiska faser vid utveckling av ett projekt, är reducerad till ett minimum. Våra utvecklingsprocesser och arbetsflöden har blivit mer effektiviserade och mycket snabbare.” Daniel Gustavsson, R&D Manager, HTC Sweden

Läs mer