Kundcase

Q Yachts

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Electrical

Industries: Ekoteknik

”SOLIDWORKS är ett verktyg som vi använt för att modellera hela båten innan vi tillverkat en enda del rent fysiskt. Vi känner inte till något annat program som skulle klara det och därför är det naturligt för oss att använda SOLIDWORKS.”

Läs mer

MacGregor

Produkter: SOLIDWORKS Simulation

Industries: Transport

” Den största nyttan med SOLIDWORKS är att vi med hjälp av simuleringsverktygen kan testa olika alternativ innan de fysiska prototyperna. Resultatet verifieras med fysiska prototyper. Efter detta visas resultatet för förmannen eller ledningen, och med hjälp av SOLIDWORKS är det lättare att förklara resultaten.”

Läs mer

Lunds Universitet   -   3D Demo Lab

Produkter: ProX 500

Industries: Additiv Tillverkning

”Det finns hundratals företag i regionen med stort intresse för additiv tillverkning men de är tveksamma om hur man använder tekniken och hur man applicerar den i sitt företags tillverkning. Utöver detta är industrimaskinerna ganska dyra och företagen tvekar att investera i avancerade maskiner där de inte har färdigheter för att fullt ut kunna dra

Läs mer

3DTech

Produkter: HP Jet Fusion 3D 4200/3200

Industries: Additiv Tillverkning

”Vi har först nyligen börjat använda skrivaren och har höga förväntningar på den. I första hand förväntar vi oss att den uppfyller HP:s specifikationer. Tiden får utvisa vad som händer, men vi tror och hoppas starkt på att det fungerar.”

Läs mer

SIA Skypark

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD

Industries: Specialmaskiner

Genom att introducera SOLIDWORK-produkter i vårt arbete förbättrades designprocessen betydligt – det var en tidsbesparare. Vi började bygga bibliotek av de mest använda delarna och komponenterna vilket förbättrade och påskyndade samarbete med leverantörer när vi mottog och använde nödvändiga komponenter i 3D-modellfiler.

Läs mer