Kundcase

SIA Skypark

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD

Industries: Specialmaskiner

Genom att introducera SOLIDWORK-produkter i vårt arbete förbättrades designprocessen betydligt – det var en tidsbesparare. Vi började bygga bibliotek av de mest använda delarna och komponenterna vilket förbättrade och påskyndade samarbete med leverantörer när vi mottog och använde nödvändiga komponenter i 3D-modellfiler.

Läs mer

HydX

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Simulation Premium, SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Visualize, SOLIDWORKS Flow Simulation, eDrawings, SOLIDWORKS Sustainability, SOLIDWORKS Premium

Håkan Erlandsson, teknisk chef och Wictor Kocula, Design Engineer, HydX: ”Om en kund till exempel vill se hur vår utrustning kommer att se ut i deras faktiska produktionsmiljö kan jag använda programvaran för att mycket snabbt skapa skärmbilder, teckningar och fotorealistiska renderingar som säljarna kan presentera för kunden. Detta är möjligt även innan jag har

Läs mer

LKI Käldman

Produkter: SolidWorks PDM Professional

”Vi är mycket nöjda med PLM Groups hantering av hela projektet. Alla delområden sköttes utan problem och det var förvånansvärt lätt att komma igång med det nya systemet. Det här projektet var helt enkelt lyckat.”

Läs mer

LBH International AS

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD

“When we press the button, it takes only a few minutes until all documents are ready for use in production and sales, and everything is in extremely professional quality. During one morning I have been able to very easily generate about 150 main drawings with the accompanying detailed drawings. Previously, it could take up to

Läs mer

MOEF A/S (Paralenz)

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD

SOLIDWORKS is really fast and easy to use. It is really intuitive, which means that I can quickly come up with an idea, draw it up in SOLIDWORKS and then 3D print it to test if it works.

Läs mer

TA Engineering

Produkter: SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS 3D CAD

”3D-utskrifter är drömmen för alla utvecklingsavdelningar, eftersom det är möjligt att ta fram annorlunda prototyper samt detaljer och mekanismer som är redo för slutanvändning i produkter och tillverkning.”

Läs mer