Power Surfacing

Power Surfacing gör det enkelt att konstruera komplexa, fria former som är estetiskt tilltalande "Klass A"-ytor i SOLIDWORKS. Det är en revolutionerande produkt som i grunden kommer att förändra hur ingenjörer och designers konstruerar i SOLIDWORKS.

Ett enkelt sätt att skapa friformsmodeller

Power Surfacing gör friformsmodellering enkelt och roligt – visa dina koncept som om de vore modellerade i lera. Power Surfacing är en revolutionerande plugin som grundligt förändrar det sätt som konstruktörer tar fram komponenter i SOLIDWORKS.

Arbeta i en miljö som kombinerar parametrisk- och friformskonstruktion och importera polygonala friformsobjekt objekt skapade utanför SOLIDWORKS.

Skapa och modifiera komplexa och organiska friformsmodeller inuti SOLIDWORKS kända gränssnitt.

Varför använda Power Surfacing?

Det finns flera anledningar. Här listar vi några utmärkande fördelar:

 • Arbeta med måttdriven Sub-D-modellering
 • BBygg din Power Surfacing modell direkt från din SOLIDWORKS geometri
 • Koppla Sub-D objekt direkt till befintliga SOLIDWORKS objekt och uppdatera Sub-D modellen efter historikträdets ändringar

Vill du se alla funktioner i Power Surfacing?

Power Surfacing kommer med flera funktioner som gör ditt arbete enklare och mer effektivt.

Funktioner

FunktionerPower Surfacing
Primitive Shapes such as Box, Cylinder, Torus
Creation from SOLIDWORKS Sketches
Dynamic Push-Pull Editing, Constrained Editing, Soft Selection
Import Existing Meshes such as Obj or FBX from modo, Maya
Intermediate Tools such as Mirror, Bend, Edge Weighting, Subdivide
Basic Modelling Tools such as Extrude, Inset, Insert Loops, Bridge
Advanced Modelling Tools such as Extend, Edge Extrude, Insert Edge, Thicken
Conversion to ”Class A” SOLIDWORKS Surface or Solid Bodies
Integration with SOLIDWORKS feature tree editing

Vill du veta mer? Ladda ner Power Surfacing produktblad här.

Revolve NTNU – Slutet på en säsong

I maj hade teamet på Revolve NTNU nöjet att presentera vad allt deras hårda arbete hade resulterat i: Aurora. Efter många månader hade de äntligen slutfört sin design, och det stod klart för alla i rummet att studenterna verkligen hade gjort mer än vad de kunde för att fullfölja sitt …

Skalbara licensmodeller

Med våra licensmodeller kan du välja mellan att hyra eller äga en licens beroende på dina behov.

SOLIDWORKS Term Licens
Har du behov av programvaran på kort sikt är en hyrlicens ett bra alternativ. Du får snabb och enkel tillgång till utmärkta verktyg och ett flexibelt alternativ till låg kostnad.

SOLIDWORKS Perpetual Licens
Vid behov av en lösning under en längre tid är denna licens ett mer kostnadseffektivt alternativ.

Ladda ner resurser

 • Kairos ebook - The future of manufactoring

  The Future of Manufacturing

  Facing challenges and seizing opportunity in a time of change isn’t just possible — it’s essential. Learn how digitalization & sustainability will shape industry business models by 2030 in The Future of Manufacturing report from Kairos Future.

 • Utvecklas i molnet

  Varför ska teamet arbeta i molnet? I denna guiden kan du läsa mer om samarbetsfördelarna som uppstår när alla teammedlemmar kan arbeta på produktdesign samtidigt och i realtid. Vi introducerar dig till 3DEXPERIENCE-plattformen och dess möjligheter.

 • Våra experters 5 bästa tips och tricks för PDM Pro

  Får du ut det mesta av ditt PDM-system? Använder du det till fullo? Om du är bland våra PDM-kunder kan du njuta av fördelarna med automatisk filhantering, designåteranvändning, säker filvalv, revisionskontroll och mycket mer.

Varför oss

Uppnå imponerande resultat och ta dina produkter till marknaden snabbare med vår expertis och teknik.

Kom i kontakt med oss!

Vi hittar en lösning som passar dina behov. Kom i kontakt med våra experter idag.