SOLIDWORKS Plastics

Optimera din konstruktion och undvik defekta plastdetaljer tidigt i utvecklingsstadiet med SOLIDWORKS Plastics. Öka kvaliteten, få ut din produkt snabbare på marknaden och spara pengar.

Optimera dina plastdetaljer

SOLIDWORKS Plastics är ett computer-aided engineering (CAE)-simuleringsverktyg som förutser hur smält plast flödar under formsprutningsprocessen. Med verktyget kan CAE-experter och formkonstruktörer planera kylkanaler i formverktyget och förutse om parten kommer bli defekt vid produktion.

SOLIDWORKS Plastics används för att producera mer än 80 procent av alla plastdetaljer, och med simuleringstekniken kan du snabbt utvärdera tillverkningsbarheten medan du arbetar. Genom att upptäcka fel tidigt i processen kan du eliminera onödiga och dyra misstag, öka kvaliteten och få ut din produkt snabbare på marknaden.

Inkluderat i SOLIDWORKS Plastics är ett integrerat och automatiskt rapporteringsverktyg – Result Adviser – som felsöker och ger dig praktiska designtips för att du snabbt ska hitta och undvika misstag. Gör ditt utvecklingsteam ännu mer produktivt med rätt verktyg idag!

Varför SOLIDWORKS Plastics?

Det finns flera anledningar. Här listar vi tre utmärkande fördelar:

  • Optimera processen för formfyllning och spara tid, pengar och resurser
  • Öka produktiviteten med automatiserade rapporteringsverktyg
  • Förutse och undvik kostsamma misstag innan produktion

Våra paket

SOLIDWORKS Plastics Standard

SOLIDWORKS Plastics Standard är ett användarvänligt och intuitivt verktyg för plastdetaljer, integrerat med SOLIDWORKS 3D CAD. Analysera och säkerställ design för produktion genom att optimera form, passform och funktion. Med webbaserade HTML-rapporter kan du dela dina simuleringsresultat och samarbeta enklare.

SOLIDWORKS Plastics Professional

SOLIDWORKS Plastics Professional är baserat på Standard och optimerar din konstruktion. Professional låter dig snabbt utvärdera en eller flera kaviteter, lägga på eftertryck i verktyget samt få en automatisk balansering av kaviteter med olika volym. Utför mer avancerade analyser av fiberriktningar, krympning samt få en uppskattning av kyltiden.

SOLIDWORKS Plastics Premium

SOLIDWORKS Plastics Premium: Genom sin fulla integration mot SOLIDWORKS, hjälper SOLIDWORKS Plastics Premium verktygsmakare och konstruktörer att snabbt optimera sina verktyg för tillverkning, utan att lämna det välkända gränssnittet i SOLIDWORKS. Plastics Premium hjälper dig att analysera kylning av verktyget och skevning på den färdiga detaljen.

Vill du se alla funktioner i de olika paketen?

SOLIDWORKS Plastics finns i tre skalbara paket med olika funktioner. Hitta den perfekta lösningen för dina specifika behov.

Funktioner

FunktionerSOLIDWORKS Plastics StandardSOLIDWORKS Plastics ProfessionalSOLIDWORKS Plastics Premium
Ease of Use
Materials Database
Meshing
Parallel Computing (Multi-core)
Filling Phase (1st Stage Injection)
Instantaneous Fill Time Plot
Sink Mark Analysis
eDrawings Support
Fill Time
Ease of Fill
Results Adviser
Pressure at End of Fill
Flow Front Temperature
Temperature at End of Fill
Shear Rate
Cooling Time
Weld Lines
Air Traps
Sink Marks
Frozen Layer Fraction at End of Fill
Clamp Force
Cycle Time
Symmetry Analysis
Packing Phase (2nd Stage Injection)
Runner Balancing
Runner Design Wizard
Sprues and Runners
Hot and Cold Runners
Multi-cavity Molds
Family Molds
Mold Inserts
Volumetric Shrinkage
Density at End of Pack
Exports STL, NASTRAN
Export with Mechanical Properties ABAQUS®, ANSYS, DigiMat®
Cooling Lines
Baffles and Bubblers
Conformal Cooling Channels
Runner Domain Category
Sink Mark Profiles
Mold Temperature at Cooling End
Displacement Due to Residual Stress

Vill du veta mer? Ladda ner SOLIDWORKS produktblad här.

Modulpac AB

”Förut var vi tvungna att gissa oss fram till hur lång cykeltiden var, om vi inte hade en liknande befintlig produkt. Om vi gissade fel, kunde det leda till att vi förlorade affärer eftersom vi var för dyra eller satt för lågt pris. Med SOLIDWORKS Plastics får vi en korrekt …

De mest ställda frågorna

För att kunna göra ett välgrundat beslut behöver du all relevant information. Nedan har vi listat de mest ställda frågorna om SOLIDWORKS Simulation.

Kan jag testa SOLIDWORKS Simulation innan jag investerar?

Om du vill testa SOLIDWORKS Simulation finns det möjlighet att starta en testperiod. Detta är ett bra sätt att ta reda på möjligheterna med programmet utefter dina behov. Testa SOLIDWORKS Simulation gratis här.

Kan jag hyra SOLIDWORKS Simulation?

När du behöver SOLIDWORKS Simulation för ett kortsiktigt projekt, kan en hyrlicens vara det bästa alternativet för dig.

Hyrlicenser erbjuder ett flexibelt upplägg, vilket kan vara användbart för till exempel nystartade företag, entreprenörer och konsulter som får full tillgång till utmärkta verktyg med maximal flexibilitet till en låg kostnad. Du har också möjlighet att blanda villkor och ägda licenser.

Läs mer om hyrlicens för SOLIDWORKS Simulation här.

Jag har redan SOLIDWORKS 3D CAD, varför behöver jag SOLIDWORKS Simulation?

Du har konstruerat den perfekta produkten i SOLIDWORKS 3D CAD och du är klar med din konstruktion. Men hur verifierar du att den fungerar som tänkt under verkliga förhållanden?

Med SOLIDWORKS Simulation kan du utföra linjära och icke-linjära hållfasthetsanalyser, termiska beräkningar, rörelse- och flödesanalyser, optimeringar och mycket mer. Kör flera iterationer genom programvaran och designprodukter för den verkliga världen.

Är SOLIDWORKS Simulation CPU eller GPU intensiv?

Vi rekommenderar att du kombinerar en CPU-klockhastighet på minst 3,3 GHz med 32 GB RAM och en SSD. Dassault Systèmes har officiella rekommendationer för vilka GPU som är kvalificerade för SOLIDWORKS. Besök SOLIDWORKS hemsida här.

Läs mer om saker du bör tänka på när du väljer hårdvara för SOLIDWORKS här.

Genom att använda en hårdvara som följer dessa rekommendationer, får du en smidig upplevelse av SOLIDWORKS programvara.

Skalbara licensmodeller

Med våra licensmodeller kan du välja mellan att hyra eller äga en licens beroende på dina behov.

SOLIDWORKS Term licens
Har du behov av programvaran på kort sikt är en hyrlicens ett bra alternativ. Du får snabb och enkel tillgång till utmärkta verktyg och ett flexibelt alternativ till låg kostnad.

SOLIDWORKS Perpetual Licens
Vid behov av en simuleringslösning under en längre tid är denna licens ett mer kostnadseffektivt alternativ.

Ladda ner resurser

Vill du testa?

Vill du har mer information innan du investerar? Kontakta oss idag så hjälper våra experter dig vidare!

Få en prisuppgift

Vi kan hjälpa dig att öka intäkter, minska kostnader och minska affärsrisker. Kontakta våra experter nu för att få en prisuppgift.