Utbildning

SolidWorks Essentials (in English)

This is an essential training to help you get started working in SolidWorks. The classroom training and training materials will be in English. Among other things we look at the three basic areas – part, assembly and drawing. The class focuses on basic skills. To get more specific skills we recommend that you also attend to one of our advanced trainings with more focus on the following areas: Drawing, advanced part, advanced assembly, sheet metal or file management. Please contact us for suggestions on training sessions.

SolidWorks Grundutbildning

På SolidWorks grundutbildning fokuserar vi på de grundläggande funktionerna i programmet. Du får en god inblick i grunderna med att arbeta i 3D. Vi går igenom SolidWorks tre grundmoduler – part, assembly och drawing. Grundutbildningen ger en bra start för våra påbyggnadsutbildningar. Efteråt kan du självständigt hantera SolidWorks och ta fram det som behövs från idé till produktion.

SolidWorks Simulation Grundutbildning

Kursen vänder sig till dig som vill skapa bättre konstruktioner genom simulering, till exempel stress, värmeöverföring och hållbarhet. Med Solidworks Simulation kan du validera din konstruktion under konstruktionsprocessen, vilket sparar både tid och pengar. Kursen omfattar både grundläggande delar av Finite Element Analysis och analysprocesser.

SolidWorks Simulation Professional

Behöver du fördjupa din kunskap i funktionaliteteni Solidworks Simulation? Då är denna kursen något för dig. Kursen är en förlängning av SolidWorks Simulations grundkurs och ger dig kunskaper i Solidworks Simulations program till mer avancerade verktyg. Alla Simulationanvändare som önskar skapa bättre konstruktioner genom att genomföra analyser och utvärdera detaljer och sammanställningars egenskaper kan gå denna utbildning. Det ger en djupare kunskap av de mer avancerade delarna av Finite Element Analysis (FEM) som includerar värmetransfer, frekvensanalys, utmattning samt stabilitetsanalyser baserade på linjära krökningskoncept.

SolidWorks PDM Standard för Administratörer

Är du intresserad av uppsättning och administration av SolidWorks PDM Standard, deltag då i denna utbildning. SolidWorks PDM Standard är ett kraftfullt PDM-system som säkerställer att du arbetar effektivt och säkert med dina konstruktionsdokument i ditt företag. Du får bland annat lära dig hantering av användare, grupper, konstruktionsdokument, arbetsflöden och felsökning i systemet.

SolidWorks PDM Administratörer

Om du är intresserad av att uppsättning och/eller administrera SolidWorks PDM Professional så har du mycket ut av denna utbildning. SolidWorks PDM Professional är ett kraftfullt PDM-system som säkerställer att du arbetar effektivt och säkert med dina konstruktionsdokument i ditt företag. I utbildningen får du bland annat lära dig hur hantering av användare och grupper, konstruktionsdokument och mappkort ställs in och används.

SolidWorks Ytmodellering

Konstruerar du produkter med komplexa former och inser att solidmodellering inte är helt rätt för uppgiften? SolidWorks Avancerad Modellering och ytor erbjuder många nya verktyg för en anvancerad konstruktion. Utbildningen lär dig bygga komplexa former med hjälp av ytmodellering kombinerat med solidmodellering. De flesta fallstudier som används är tagna från tillverkare av konsumentprodukter och lektionerna centreras runt konstruktion av både solider och ytor. Målet är trots allt att skapa en bra solid.

SolidWorks Motion

Är du intresserad av att analysera kinematik och dynamik i din SolidWorks sammanställning? Då ska du gå SolidWorks Motion och lära dig grunderna i att använda SolidWorks Motion Simulation för att förutse rörelseproblem i din konstruktion. Du lär dig bygga motionkonstruktioner, sätta upp kontakter och krafter samt analysera resultaten. Utbildningen täcker reaktions- och friktionskrafter likväl som energikonsumtion och vridmoment i motorer.

SolidWorks Sammanställning

Tidigt i designprocessen är det viktigt att analysera detaljer, som är sammansatta, för att leta efter kollisioner och oönskade gap för att undvika kostsamma feltillverkningar. SolidWorks Sammanställning lär dig hur du kan maximera ditt användande av sammanställningsmöjligheterna. Du kommer börja med att lära dig hur du skapar sammanställningar genom att sätta ihop komponenter och sedan du analyserar sammanställningen. Hantering av stora sammanställningar och användbara tekniker för framtagning av nya delar i kontext av en sammanställning täcks också in. Efter denna utbildning är du redo för många av de avancerade och specialiserade utbildningarna i SolidWorks.

SolidWorks Formverktygsmodellering

Oavsett om du konstruerar detaljen som ska formges eller konstruerar själva formen så kan du få mycket hjälp av SolidWorks Formverktyg. Verktygen tillåter dig att analysera modellen och snabba på konstruktionsprocessen genom att automatisera detaljerna till formen. I denna utbildning lär du dig använda möjligheterna i SolidWorks för en enkel delning av formen med endast en kärna och kavitet, till mer komplexa konstruktioner med multipla detaljer. Utbildningen täcker också in problem med importerad geometri, ytmodellering och manuella tekniker för formverktygskonstruktion.

SolidWorks Plåtkonstruktion

Konstruerar du böjda plåtdetaljer med samma tjocklek? SolidWorks Plåtkonstruktion kan strömlinjeforma processen att skapa produktionsdokumentation. SolidWorks Plåtkonstruktion lär dig konstruera plåtdetaljer eller konvertera vanliga detaljer till plåtkonstruktioner och använda enkla kommandon för att bereda ut till flat patterns. Genom fallstudier lär du dig nödvändiga kommandon, möjligheter och menyer samtidigt som du färdigställer konstruktionsuppgifter.

DraftSight Grundutbildning

DraftSight är en programvara för att dokumentera konstruktioner, skapa 2D CAD-ritningar och hantera din existerande 2D-data. DraftSight är ett verktyg för att skapa utkast och använda koordinatsystem, för att otvetydligt bestämma varje ritningsentitet. Målet med denna utbildning är att lära dig hantera och dela 2D-ritningar – vi lägger stor vikt vid att lära dig grunderna i programmet för att bli en framgångsrik DraftSight-användare.

SolidWorks Detaljmodellering

Arbetar du med konsumentprodukter eller komplexa mekaniska former och behöver bra verktyg för avancerade former? SolidWorks Detaljmodelering erbjuder många verktyg för att hjälpa till i konstruktionen. Utbildningen lär dig att bygga komplexa former och du kommer lära dig effektivt arbeta med ytor och solider, svep och loft och andra avancerade möjligheter i SolidWorks. Lektionerna fokuserar på att arbeta med solider och täcker detaljerat många av de kommandon och möjligheter i detaljen. De flesta övningarna är hämtade från industriliknande applikationer.

SolidWorks Fotorendering

Om du arbetar med SolidWorks och behöver fotorealistiska produktbilder, gå då vår fotorenderingsutbildning. SolidWorks kraftfulla renderingsverktyg hjälper dig ta fram bilder på dina konstruktioner för olika produktpresentationer. Du kan skapa fotorealistiska renderingar av detaljer och sammanställningar samt ta fram material både för tryck och elektronisk användning. Vi lär dig grunderna i SolidWorks renderingsverktyg, från enklare till mer komplexa renderingar. Kurser tar bland annat upp olika typer av material, dekaler, ljussättning samt scener samt olika filtyper.

SolidWorks PDM Professional för användare

Om du hanterar filer med SolidWorks PDM Professional, då ska du gå denna utbildning. SolidWorks PDM är ett kraftfullt PDM-system som säkerställer att du arbetar effektivt och säkert med dina konstruktionsdokument i ditt företag. Denna utbildning lär dig grunderna i att arbeta med ett PDM-system, såsom arbetsflöde, hantering av dokumentinformation och revisioner.

SolidWorks Uppdateringsutbildning

Oavsett om du är en ny användare eller en användare med många års erfarenhet av SolidWorks ger SolidWorks Uppdateringsutbildning dig en snabb och effektiv inblick i alla de nya funktionerna i den senaste versionen av SolidWorks. Det brukar komma mellan 200 till 300 nya funktioner varje år i den nya versionen av SolidWorks. Denna kurs täcker in de viktigaste och bästa som hjälper dig öka produktiviteten i ditt dagliga arbete. Vi håller även visningar av nya versioner vid lanseringar. Där visar vi nyheterna i versionen och andra praktiska tips.

SolidWorks Balk- & rörkonstruktion

Arbetar du med svetsade konstruktioner av balkar och rör i en bransch där du använder detaljer med bestämda profiler och kapade i specifika längder? Weldmentmodulen i SolidWorks förser dig med effektiva verktyg för det, som är enkla att använda och sparar tid. SolidWorks Balk- & Rörkonstruktion ger dig kunskap i att använda weldment multibodies och skapa produktionsritningar med väldefinierade kaplistor. Med hjälp av fallstudier lär du dig nödvändiga kommandon, inställningar och menyer för att kunna färdigställa konstruktionsuppgifterna.

SolidWorks Förberedande Utbildning

Är du i processen att gå från 2D- till 3D-konstruktion och har begränsad erfarenhet av CAD och SolidWorks? Då är SolidWorks Pre Essentials utbildningen för dig. Förberedande Utbildning lär dig hur du kommer igång med ditt SoldWorks-program och fokuserar på grundläggande 3D-modellering. Läraren går igenom parter och ritningar i praktiska övningar. Detta är en bra grund för att bygga vidare med SolidWorks Grundutbildning. Utbildningen är också lämpad för dig som använder SolidWorks väldigt lite, kanske bara för att öppna och titta på filer.

SolidWorks Ritningshantering

SolidWorks Ritningshantering lär dig hur du skapar ritningar från detaljer och sammanställningar. Fokus i utbildningen ligger på grundläggande kunskaper att till exempel hantera vyer, dimensioner och toleranser i SolidWorks. Mjukvaran är robust och rik på möjligheter som hjälper dig strömlinjeforma skapandeprocessen för ritningar.

SolidWorks Electrical 3D

Målet med denna utbildning är att lära dig hur du integrerar din elschematiska konstruktion med din 3D modell i SolidWorks eller andra produkter i SolidWorks Electrical 3D. På utbildningen lär du dig arbeta med elektriska och mekaniska komponenter tillsammans. Såsom kablage och höljen samt hur 2D och 3D arbetar tillsammans i SolidWorks Electrical.

Denna utbildning ger dig möjligheter att skapa CAD-modeller som kan styras parametriskt med perfekt resultat. Du lär dig hur du ska planera modelleringen, från skiss till top-down modellering. Resultatet blir modeller och ritningar som kan varieras med en konfigurator utan att de tappar referenser eller kräver efterarbete.

Simulation Premium: Dynamics

Målet i kursen är att lära dig hur du använder Solidworks Simulationa programvara och för att hjälpa dig att analysera linjära och olinjära dynamiska strukturella beteendet i dina parter och sammanställningar såsom vibrationer och stötar. Utbildningen omfattar olika typer av dynamisk belastning inklusive tidsberoende analyser. Harmonisk analys och slumpvibrationsanalys (MIL-STD-810F exempel ingår) och introduktion till ickelinjär dynamik simulering.

SolidWorks Industrial Design

SolidWorks 3D EXPERIENCE-plattform hjälper dig att enklare utveckla, granska och välja mekaniska och snygga koncept innan du lägger energi på den detaljerade konstruktionen samt innan tillverkningsprocessen startar. SolidWorks Industrial Designer är ett perfekt konceptverktyg för att ta fram industriella koncept och modellering av konsumentprodukter. Målet i denna utbildning är att lära dig använda SolidWorks Industrial Designer för att skapa, fånga och utvärdera koncept, innan prototyper och detaljerade konstruktioner existerar.

SolidWorks MBD

Målet med denna utbildning är att lära dig använda SolidWorks MBD för presentation av produkt- och tillverkningsinformation (PMI) i en 3D PDF. Vi täcker också DimXpert samt annoteringsvyer kombinerat med publicering av 3D-vyer.

SolidWorks Inspection

SolidWorks Inspection strömlinjeformar framtagningen av inspektionsdokument. Lär dig grunderna i att arbeta med Inspection och atumatisera arbetet med inspektioner i ritningar och rapporter. I denna utbildning lär du dig arbeta i både add-in- samt i singelversionen

SolidWorks Sustainability

Lär dig tänka framåt och bli en miljömedveten konstruktör. Ta fram LCA-rapporter (Life Cycle Assesment) som visar exakt hur du förbättrat dina konstruktioner. Lär dig använda olika verktyg i Sustainability och SustainabilityXpress, för att kunna ta fram mer detaljerade utvärderingar samt olika livslängder på olika konstruktionslösningar.

Power Surfacing Grundutbildning

Friformskonstruktion kombinerat med SoildWorks parametriska konstruktion ger SolidWorks-användare ett fantastiskt verktyg för industriell design. Lär dig hur Power Surfacing gör det enklare och roligare att konstruera komplex geometri samt estetiskt tilltalande ”Klass A” ytor i SolidWorks.

3D Printing Grundutbildning

Detta är en unik endags workshop som ger dig handfast erfarenhet med en 3D-skrivare och dess mjukvara. Under workshopen lär du dig olika tekniker inom 3D-print samt vilken teknik som fungerar bäst för dig. Vi visar dig hur du optimerar filerna för 3D-utskrift samt hur du tacklar konstruktionsutmaningar. Du får dessutom prova att konstruera och skriva ut en detalj som du får med dig hem.

SolidWorks Simulation Premium: Nonlinear

Kursen kommer att ta dina SolidWorks Simulation-kunskaper till nästa nivå! Den erbjuder praktiska övningar där man djupdyker i SolidWorks Simulation Premium Nonlinear-modulen samt ger en översikt på en mängd strukturella olinjära fall. Du kommer lära dig hantera modeller som är utsatta för stora deformationer och plasticering, tillämpa de olika materialmodeller som finns i SolidWorks Simulation samt att fullfölja en olinjära analys.

SolidWorks Electrical Schematic

Har dina produkter inbyggda elsystem och behöver schematisk-layout in dina ritningar? Denna utbildning är för dig som vill komma igång med SolidWorks Electrical Schematic och optimera dina ritningar. Under utbildningen kommer du få lära dig använda mallar, olika ritningstyper, symboler och komponenter samt krosreferenser.