3DEXPERIENCE Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Koppla SOLIDWORKS till 3DEXPERIENCE platform för att möjliggöra datahantering på en enda plattform via SOLIDWORKS.

3DEXPERIENCE 3D Component Designer

COLLABORATIVE DESIGNER FOR SOLIDWORKS KOPPLAR SAMMAN CAD OCH 3DEXPERIENCE PLATFORM

Collaborative Designer for SOLIDWORKS kopplar SOLIDWORKS-användare till 3DEXPERIENCE platform vilket möjliggör lagring och hantering av produktdesign och dokument direkt på plattformen från SOLIDWORKS. Collaborative Designer for SOLIDWORKS tillgängliggör också de webbaserade 3DEXPERIENCE-applikationerna direkt i SOLIDWORKS och ger därmed inte bara en enhetlig användarupplevelse mellan webben och CAD-verktyget, utan även tillgång till andra 3D Dashboard-applikationer, som sökverktyg, Collaborative Tasks och Change Management, med flera.

Med Collaborative Designer for SOLIDWORKS kan du:

 • Enkelt ansluta SOLIDWORKS-användare till 3DEXPERIENCE platform
 • Använda webbläsare för att söka efter designinnehåll och se 3D-baserade produktdesigner
 • Dra nytta av SOLIDWORKS-data i 3DEXPERIENCE-applikationer

Collaborative Designer for SOLIDWORKS ansluter SOLIDWORKS-användare till 3DEXPERIENCE platform.

HUVUDFUNKTIONER I Collaborative Designer for SOLIDWORKS

 • Anslut filbaserade CAD-användare till 3DEXPERIENCE platform
 • Utför livscykeloperationer inklusive revision, lansering samt lås/öppna
 • Navigera enkelt i produktstrukturer för att visualisera designer och relaterade ändringar
 • Sök, utforska och välj relevanta designkontexter i en webbläsare
 • Ladda designkontexter i SOLIDWORKS direkt från en webbläsare
 • Se och märk upp komplexa 3d-baserade produktdesigner på webben
 • Se FTA-baserad designinformation i en webbläsare
 • Dra nytta av SOLIDWORKS-data i 3DEXPERIENCE-appar och -processer för design, simulering, tillverkning och administrering

FÖRDELAR MED Collaborative Designer for SOLIDWORKS

 • Collaborative Designer for SOLIDWORKS är molnbaserad och kan användas i telefonen, vilket innebär att produktutvecklingsprocessen alltid är tillgänglig med en wifi-anslutning. Det gör att alla involverade kan interagera med produktändringar från varsomhelst utan behov av CAD-programvara
 • Med 3D Markup kan användare granska och lägga till innehåll för att visualisera problem eller ändringar som behövs i en 3d-assembly eller en enskild del. Nya anteckningar kan sparas på plattformen och öppnas vid behov.
 • 3D Annotation Experience gör det möjligt för användare att granska information om designtoleranser kopplade till en produktdesign. Det hjälper även CAD-användare inom tillverkning eller inspektion att granska vyer och toleranser i en 3d-baserad miljö direkt i en webbläsare.
 • Konvertera filbaserad design till modellbaserad produktdefinition, vilket möjliggör för alla involverade i produktutvecklingscykeln att interagera från varsomhelst direkt i en webbläsare.
 • Få åtkomst till klient- och webbapplikationer på 3DEXPERIENCE platform

Collaborative Designer for SOLIDWORKS ansluter filbaserade SOLIDWORKS-användare till 3DEXPERIENCE platform, vilket gör det möjligt att spara och hantera produktdesigner och dokument på plattformen direkt från SOLIDWORKS. På så sätt blir SOLIDWORKS del av den modellbaserade produktdefinitionen och andra funktioner på företaget kan använda appar på 3DEXPERIENCE platform för att bidra till den kompletta produktdefinitionen. Det innebär en modell för alla funktioner. Användare kan dra nytta av plattformens webbaserade appar för att hantera, göra anteckningar och visualisera designer närsomhelst, varsomhelst och på vilken skärm som helst. Dessutom går det att koppla Microsoft Office-appar till 3DEXPERIENCE platform med Collaborative Designer for SOLIDWORKS.

e-böcker för dig

Myter och verklighet när du flyttar till molnet

HÄMTA DIN E-BOK

De 5 bästa råden för vinst och utveckling

HÄMTA DIN E-BOK

 

Digitalisering – fem myter och misstag att undvika

HÄMTA DIN E-BOK

 

FÅ EN PRISUPPGIFT

Vill du ha prisuppgift eller mer information om SOLIDWORKS eller någon av våra andra produkter?

 Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig inom 24 timmar

Eller ring oss direkt

Tel: +46 21 17 06 88

Charles

Charles Nilsson
Value Solutions Manager, PLM Group