SOLIDWORKS Sustainability

Utvärdera din produkts miljöpåverkan och ta fram miljövänliga produkter

SOLIDWORKS Sustainability

SOLIDWORKS Sustainability  –
INTEGRERAR MILJÖMEDVETENHET I DIN KONSTRUKTIONSPROCESS

Kan ditt företaget möta kundernas ökande krav på miljövänlighet?
I det långa loppet, lönar det sig att tänka grönt – både för kundernas och miljöns skull.
Med Solidworks Sustainability blir det miljövänliga valet en del av din konstruktionsprocess eftersom du enkelt kan analysera vilken miljöpåverkan olika alternativ medför som t.ex. materialval, energiförbrukning mm.

Hållbar konstruktion bygger på Life Cycle Assessment (LCA), en djupgående, från vaggan till graven analys, av din produkt. LCA ger information och kunskap så att du kan fatta välgrundade miljöbeslut innan tillverkningen startar. Analysen tittar på hela produktens livscykel, vilket inkluderar materiell produktion, tillverkning, produktanvändning, avfallshantering och alla transporter som sker mellan dessa stadier.

VARFÖR SOLIDWORKS SUSTAINABILITY?

 • Uppfyll uppsatta miljökrav
 • Få snabbt ut information om hur din produkt påverkar följande faktorer:
  • Luftförorening
  • Koldioxidutsläpp
  • Energiåtgång
  • Vattenförsurning

FÖRDELAR MED SOLIDWORKS SUSTAINABILITY

 1. Gör det enklare att konstruera produkter som tar hänsyn till miljön
 2. Få dokumentation på att dina produkter är konstruerade utifrån ett miljötänk
 3. Gör bättre materialval och minska energiåtgången

e-böcker för dig

7 frågor att ställa innan du väljerCAD-system

Hämta din e-bok

Beräkna K-faktorn

Hämta din e-bok

Det enkla sättet att skydda dina viktiga affärsdata

Hämta din e-bok

FÅ EN PRISUPPGIFT

Vill du ha prisuppgift eller mer information om SOLIDWORKS eller någon av våra andra produkter?

 Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig inom 24 timmar

Eller ring oss direkt

Tel: 0370 69 09 50

Helena Andrén
PLM Group, Värnamo