Agramkow Fluid Systems A/S

Bättre produktkvalitet
Snabbt att göra ändringar
Mindre antal fel i utvecklingsprocessen
SolidWorks combinerat med SolidWorks Enterprise PDM har förbättrat kvaliteten på BOM-listor i ERP-systemet

”Vi använder också SolidWorks Motion för att validera rörelser, vilket har hjälpt oss att få bättre kvalitet i våra produkter. Vi använder film/video funktioner i eDrawings för att illustrera för våra kunder hur systemet fungerar. Detta är något som är värdefullt för oss då våra konkurrenter inte har samma möjlighet.”

UTMANINGEN

Agramkow Fluid Systems A/S tillverkar västskepåfyllningslösningar för biltillverkning, process- och testlösningar för tillverkning, lösningar för återställning, återvinning och återtagande av kylarvätskor. Företaget har utvecklat ett avancerat och högautomatiserat system för påfyllnad av vätskor i bilindustrin.

LÖSNINGEN

Hela systemet är utvecklat som en väldigt stor sammanställning i SolidWorks. SolidWorks kombinerat med SolidWorks Enterprise PDM har förbättrat BOM-listorna i vårat ERP-system.