Albin Components

Minskade ledtiderna från fyra till sex veckor till 1-2 dagar
Betydande minskning av arbetstid på verktygstillverkning
Besparing första månaden på 4.000 – 5.000 EUR
Snabb tillverkning av delar – Förbättring av befintliga delar
Snabb ROI för 3D-skrivaren

”Med 3D-skrivaren från Markforged har vi minskat ledtiderna för produktion av mätfixturer från 4–6 veckor till 1–2 dagar. Dessutom har vi minskat arbetstiden per månad för verktygsmakarna rejält, med ca 80 timmar. Sammanlagt sparade vi 4 000–5 000 euro bara första månaden.”

UTMANINGEN

Albin Components AB grundades för över 100 år sedan och har sitt huvudkontor i Kristinehamn i Värmland. De har har specialiserat sig på utveckling och produktion av transmissionsutrustning för tunga lastbilar, fordonsindustri och byggsektorn. Företaget behövde minska ledtiden för produktion och arbetstid på verktygstillverkning. Dessutom hade de ett behov av att byta från stål till något annat hållbart material. Markforged 3D Printer Mark Two löste deras problem.

LÖSNINGEN

 

3D-skrivare ger kortare ledtider och betydligt lägre kostnader


Tack vare investeringen i en desktop 3D-skrivare, Markforged Mark Two, har Albin Components minskat ledtiden för utveckling och tillverkning av mätfixturer mer än tjugo gånger. Företaget har också avsevärt minskat arbetstiden för verktygstillverkning och därmed gjort stora kostnadsbesparingar.

Man ville göra förändringar på flera områden och kom fram till att man hade:
• Behov av byte från stål till robusta material som kolfiber
• För långa ledtider för tillverkning av tillverkningsutrustning, såsom fixturer
• För hög arbetsbelastningen på verktygsavdelningen gjorde det nödvändigt att lägga ut delar av arbetet på externa företag.

Albin Components AB i Kristinehamn har skaffat sig påtagliga affärsfördelar genom att använda en Markforged 3D-skrivare från PLM Group i tillverkningen av vissa delar. Företaget utvecklar och tillverkar transmissionsutrustning som skavda och slipade kugghjul samt splines för användning i främst tunga lastbilar och i utrustning för fordonsindustrin och byggindustrin.
Albin Components valde Markforged-skrivaren på grund av den speciella förmågan att skriva ut delar i olika robusta material. Företaget ville ersätta tillverkningsmaterial som stål med exempelvis kolfiber.

Läs mer om Albin Components och Markforged Mark Two här

Läs mer om Markforged Mark Two desktop 3D Printer här