Albin Components

  • Minskade ledtider från fyra till sex veckor till 1-2 dagar
  • Betydande minskning av arbetstid på verktygstillverkning
  • Besparing första månaden på 4.000 – 5.000 EUR
  • Snabb tillverkning av delar – Förbättring av befintliga delar
  • Snabb ROI för 3D-skrivaren

UTMANINGEN

Albin Components AB grundades för över 100 år sedan med huvudkontor i Kristinehamn i Värmland. De har har specialiserat sig på utveckling och produktion av transmissionsutrustning för tunga lastbilar, fordonsindustri och byggande. Företaget behövde minska ledtiden för produktion, arbetstid på verktygstillverkning och de hade ett behov av att byta från stål till något annat hållbart material. Markforged 3D Printer Mark Two löste deras problem.

LÖSNINGEN

 

3D-skrivare ger kortare ledtider och betydligt lägre kostnader


Tack vare investeringen i en desktop 3D-skrivare, Markforged Mark Two, har Albin Components minskat ledtiden för utveckling och tillverkning av mätfixturer mer än tjugofaldigt. Företaget har också avsevärt kunnat minska den månatliga arbetstiden för verktygstillverkning och därmed gjort stora kostnadsbesparingar.

Man önskade göra förändringar på flera områden och kom fram till att man hade dessa behov:
• Behov av byte från stål till robusta material som kolfiber
• För långa ledtider för tillverkning av tillverkningsutrustning, såsom fixturer
• Arbetsbelastningen i verktygsavdelningen gjorde det nödvändigt att lägga ut delar av arbetet på externa företag.

Albin Components AB i Kristinehamn har skaffat sig påtagliga affärsfördelar genom att introducera en Markforged 3D-skrivare från PLM Group i tillverkningen av vissa delar. Företaget är en underleverantör som utvecklar och tillverkar transmissionsutrustning som skavda och slipade kugghjul samt splines för användning i främst tunga lastbilar och i utrustning för fordonsindustrin och byggindustrin.
Albin Components valde Markforged-skrivaren på grund av dess speciella förmåga att skriva ut delar i olika robusta material. Företaget ville ersätta tillverkningsmaterial som stål med exempelvis kolfiber.

Läs mer om Albin Components och Markforged Mark Two här

Läs mer om Markforged Mark Two desktop 3D Printer här

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Premium, Markforged

Industries: Formverktyg och Industrimaskiner