Anatomic Sitt AB

Kostnadseffektiv lösning
Stora möjligheter till visualisering och analys redan i produktutvecklingsfasen
Låg inlärningströskel

”Med stora möjligheter till visualisering och analys redan i produktutvecklingsfasen är den ett bra verktyg för att förklara en produktidé, även för dem som inte har så stor vana av konstruktion och produktutveckling.”

UTMANINGEN

Anatomic SITT AB har många års erfarenhet och en samlad kompetens när det gäller att finna lösningar för barn,ungdomar och vuxna med svåra sittproblem. Design och kvalitet är en självklarhet för oss. Vår affärsidé är att utveckla och producera funktionella sitt- och ståhjälpmedel för barn, ungdomar och vuxna.

Anatomic Sitt investerade i SolidWorks 1988. De behövde en lösning som gav dem möjlighet att visualisera och analysera deras produkter.

LÖSNINGEN

Mikael har använt SolidWorks sedan 1998 och har därför en gedigen erfarenhet av detta. Hans åsikter om programvaran är att den är kostnadseffektiv och har låg inlärningströskel, samtidigt som den bidrar med bra funktionalitet som passar till de flesta ändamål.

Med stora möjligheter till visualisering och analys redan i produktutvecklingsfasen är den ett bra verktyg för att förklara en produktidé, även för dem som inte har så stor vana av konstruktion och produktutveckling.

Anatomic Sitt har utrustning för att scanna in 3-dimensionella detaljer till SolidWorks och kan sedan skriva ut dem i en så kallad Rapid Prototyper (3D-printer) för bland annat verifikation innan produktion och fysisk visualisering av produkter som även detta hjälper dem i utvecklingsarbetet.