Artlinco A/S

  • Tre gånger kortare utvecklingstid
  • Integrerade analysverktyg
  • SolidWorks® eDrawings® är användbart för att kommunicera med kunder
  • Ökad kundnöjdhet

UTMANINGEN

Artlinco A/S är ett utvecklingsföretag som kommer på, utvecklar och implementerar strategiska produktutvecklingslösningar för industrin. De är ett gäng erfarna utvecklare sammansatt av ingenjörer, konstruktörer och projektledare tillsammans med några externa experter med specialkunskaper. De behövde ett CAD-verktyg som de kunde använda genom hela utvecklingsprocessen, från idé till färdig produkt.

Artlinco A/S

LÖSNINGEN

Företaget utvärderade ett antal olika 3D CAD paket och frågade sina kunder vilket CAD-system de föredrog. De valde SolidWorks för att ansåg att det var det program som både ingenjörer och konstruktörer kunde arbeta i tillsammans.

En av de första produkterna de konstruerade med SolidWorks var en stor maskin för lantbrukare att transportera spannmål i. De började arbetet i juni 2005, precis efter att de installerat SolidWorks. I november samma år hade de en prototyp som de visade på en mässa i Tyskland, där de sålde 48 maskiner för flera tusen dollar styck, innan de ens var tillverkade. I januari 2006 fanns produkten på marknaden.

Företaget tror att processen från idé till färdig produkt hade tagit tre gånger så lång tid med deras gamla konstruktionsverktyg. Artlincos kunder var mer än nöjda. Artlinco menar att i en produktutvecklingsprocess är det viktigt med en bra kommunikation mellan kund och tillverkare. Därför använder de SolidWorks eDrawings® för att kommunicera med kunden, där kunden själv kan se hur det kommer se ut. Även SolidWorks Simulation har hjälpt till mycket då de beräknar hållfasthet och Flow Simulation vid konstruktion av små plastdetaljer.

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Simulation

Industries: Konsulter