BROEN A/S

  • Minskad editeringstis med 30% i sammanställningar
  • PhotoWorks renderingar kan användas i broshyrer
  • Fungerar med befintligt PDM-system

UTMANINGEN

BROEN A/S är en av de världsledande tillverkarna av ventiler och utrustning för professionella laboratorier. Laboratorieavdelningen använde förr AutoCAD och Inventor för konstruktion av sina produkter, men de ville ha möjligheten att göra förändringar på sammanställningsnivå och möjligheten att ta fram professionellt renderade bilder till marknadsavdelningen.

BROEN A/S

LÖSNINGEN

De valde SolidWorks för deras 3D CAD verktyg och med det sparar de 30% i tid för att ändra befintliga 3D modeller då ändringarna kan göras direkt på sammanställningsnivå, så ändringarna även görs på alla andra ritningar. Produktion av marknadsmaterial har också blivit mycket effektivare då PhotoWorks används för att rendera sina 3D CAD modeller. SolidWorks återförsäljaren Solid Design House har integrerat SolidWorks och PDM så att alla egenskaper i 3D CAD modellerna är sökbara och konstruktörerna får bättre överblick.

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS Simulation

Industries: Industrimaskiner och Industriutrustning