Citec Oy AB

Med SolidWorks Composer minskade dokumenteringsförberedelserna med 60%
Risken för förlorad data eliminerades
Enklare och mer dynamiskt samarbete med kunder
Interna samarbetet är nu tätare och mer flexibelt

”Vi kan göra samma uppgift nu till en tredjedel av tiden. Med SolidWorks Composer minskar vi tiden med 60 procent för framtagning av teknisk dokumentation, detta gäller både oss och våra kunder,”

UTMANINGEN

Citec worldwide har sitt huvudkontor i Vaasa, Finland. De har fem kontor i finland och ett stort kontor i Indien och är en multidisciplinär konsultbyrå med runt 1.100 anställa. Företagets specialitet är att skapa konstruktions- och informationshantering för sina kunder i många olika sektorer såsom energi-, kraft-, process-, och tillverkningsbranscherna. Citecs kunder är ofta väldigt stora företag som använder en mängd av alla de olika 3D CAD-system som finns på marknaden. Citec använder SolidWorks och ett antal andra 3D CAD-system.

LÖSNINGEN

Citec har valt SolidWorks Composer från PLM Group eftersom systemet möjliggör återanvändning av kundernas olika 3D-modeller direkt in i systemet när vi gör teknisk dokumentation, förklarar Juha Rintala: ”Med SolidWorks Composer har vi kunnat strömlinjeforma processen för att ta fram exempelvis manualer för sammanställning och underhåll, utbildningsmaterial och reservdelskataloger. Vi försöker hålla nere kostnaden per sida så mycket som möjligt och effektiviteten vi fått med Composer gör oss väldigt konkurrenskraftiga på marknaden för framtagning av teknisk dokumentation.”

Juha Rintala förklarar att tidigare behövdes tre konverteringar för att förbereda 3D-modellen för systemet vi använde. Nu är CAD-modellen använd direkt in i programmet för att snabbt och enkelt ta fram önskade utkast samtidigt som dataförlusten i samband med konvertering är eliminerad.

”Systemet försäkrar också automatiskt att vi alltid jobbar med rätt version av modellerna, vilket innebär att vi måste börja om på nytt så fort en modell uppdateras. Detta har eliminerat en massa tidskrävande extraarbete. Tidigare la både vi och våra kunder mycket tid på revideringar och email skickades fram och tillbaka, något som idag är historia,” säger han.

Juha Rintala understryker att det strömlinjeformade arbetsflödet har sparat mycket tid: ”Vi kan göra samma uppgift nu till en tredjedel av tiden. Med SolidWorks Composer minskar vi tiden med 60 procent för framtagning av teknisk dokumentation, detta gäller både oss och våra kunder,” förklarar han.

Han menar också på att möjligheten att använda 3D CAD-modellerna direkt i Composer hjälper till att skapa ett tätare samarbete mellan Citec Oy och deras kunder: ”Det är ett mycket bra verktyg för oss för att få ett bättre partnerskap mellan oss och våra kunder.” Likaså har SolidWorks Composer förbättrat den interna samarbetet som nu blivit tätare och mer flexibelt. ”Avdelningarna för visualisering och konstruktion kan nu samarbeta mycket enklare med samma projekt,” säger Juha Rintala.