ClampOn AS

ClampOn har fått bättre produktivitet genom att byta från AutoCAD och Inventor till ett system och förena sina PDM-arbetsflöden kring SOLIDWORKS-lösningar.
Bättre kommunikation över alla avdelningar i organisationen.
Leveranstiden till kunden har förkortats på grund av att man arbetar parallellt med dokumentationen och utvecklingen.

”Den största lärdomen vi fått under processen att flytta till SOLIDWORKS och PDM har faktiskt varit att se all kapacitet vi får genom att använda bra system och arbeta med bra rutiner. Och PDM har verkligen hjälpt oss med det här. ”

UTMANINGEN

Från den självutnämda ”Oljehuvudstaden i världen”, Bergen, designar och producerar ClampOn världsledande  intelligenta ultraljudssensorer för olje- och gasindustrin. De exporterar de 85-90 procent av sina produkter över hela världen.
De extremt korrekta instrumenten måste uppfylla industrins mycket höga krav och ha en livscykel på 30 år under svåra undervattensförhållanden. En av ClampOns styrkor är att de har alla sina avdelningar tillsammans under ett tak, men deras digitala arbetsflöde har inte alltid stöttat det interna samarbetet.

 

Vidar Hundvin har arbetat som ingenjör för ClampOn i mer än fyra år. När han började samlade företaget arbetsfiler från olika CAD-program från över 20 år, alla lagrade i olika arkiv. För att bli mer produktiv och säkerställa bättre kommunikation ville de kombinera allt arbete i ett enda CAD-system och arkivera att de kunde länka till deras ERP-system.

LÖSNINGEN

ClampOn beslutade sig för att utnyttja SOLIDWORKS-lösningarna i samarbete med PLM Group, och gjorde en stor uppdatering på sin databas. Modeller från AutoCad och Inventor har remodellerats i SOLIDWORKS och lagrats i SOLIDWORKS PDM medan de befintliga SOLIDWORKS-filerna enkelt kunde importeras till den nya PDM-lösningen.

”Jag har erfarenhet av att använda olika CAD-program och jag tycker att SOLIDWORKS är mycket intuitivt, förklarar Vidar. Det är väldigt enkelt att lära sig grunderna, och programmet är väldigt avancerat om du vill gå djupare in i de olika aspekterna. Det är snabbt och låter mig verkligen koncentrera mig på arbetsuppgiften istället för att spendera tid på att räkna ut hur man gör någonting.”

 

 

Alla avdelningar drar nytta av det nya PDM-systemet

”Den största lärdomen från processen att flytta till SOLIDWORKS och PDM har faktiskt varit att se all kapacitet vi får genom att använda bra system och arbeta med bra rutiner, säger Vidar och tillägger:” PDM har verkligen hjälpt oss med det här.”

Det är inte bara ingenjörsavdelningen som har gynnats av sin nya lösning. Den har visat sig vara en tidsbesparing för andra avdelningar också. Deras logistikavdelning kan till exempel enkelt välja en fil från SOLIDWORKS, lägga till data och släppa den för användning i sitt ERP-system.

”Vi har också den här magiska knappen”, förklarar Vidar stolt; ”När vi slutför en ny produkt kan vi enkelt exportera produktdata till ERP-systemet med tillhörande ritningar och all information som behövs av våra underleverantörer och produktionsavdelning.”

ClampOn använder SOLIDWORKS Composer för illustrationer som används i produktdokumentationen för slutanvändare. I denna dokumentation behandlas exempelvis installationshandböcker och instrumentdatablad. Projektingenjör Robert Harrison förklarar: ”När modellerna uppdateras och det behöver återspeglas i användardokumentationen vet vi att detta kan göras med några klick. På så vis är vi säkra på att användarhandböcker alltid är aktuella och har den senaste informationen tillgänglig.”

Användardokumentationen skrevs tidigare efter att utvecklingsprocessen var klar, men med hjälp av SOLIDWORKS Composer och PDM kan ClampOn nu börja arbeta med användardokumentationen på ett mycket tidigare stadium i processen. ”Det betyder att vi kan producera användardokumentation parallellt med utvecklingsprocessen i stället för att vänta på att den ska slutföras”, säger Robert och lägger till: ”Det betyder att vi kan få material till dokumentationen klart mycket snabbare och leverera det till kunden mycket snabbare.”

Smidig ERP-integration med PLM-gruppen

För att ansluta SOLIDWORKS till deras ERP-system, arbetade ClampOn nära med PLM Groups Professional Services Team. Detta är en viktig process där båda parter måste förstå varandra perfekt för att få en bra förståelse för hur PDM-systemet kan konfigureras för att passa deras specifika behov.

”Efter några veckor av testning och fastställande av mindre fel fungerade det bra från dag 1 när vi gick live, säger Vidar.” Vi kände oss mycket säkra och trygga i att välja PLM Group för denna uppgift. Nu känner vi oss självsäkra i vår lösning och kan enkelt skala upp för att möta framtida utmaningar.”