Elmo Design

  • Produktdata i 3D som kan användas i företagets hela värdekedja
  • Snabbare och mer mångsidigt konstruktionsarbete och bättre kvalitet
  • Helintegrerad innovationsplattform
  • All konstruktionsdata i samma system så att all personal har tillgång till den senaste produkt- och tillverkningsdatan oavsett tid och plats
  • Nya innovativa projekt med kunderna

UTMANINGEN

Designbyrån Elmo Design Oy (Ab) grundades 1998 och erbjuder bl.a. projekthantering, mekanisk konstruktion, industriell design, visualisering och 3D-animationer. Företaget ligger i Salo i Finland och har för närvarande fem anställda. Elmo Design ville ta hand om kundernas varierande behov med ett enda verktyg, utveckla företagets innovationsstrategi, och minimera tid och utgifter.

LÖSNINGEN

När Elmo Design Oy grundades 1998 valde de SOLIDWORKS 3D CAD som konstruktionsverktyg. Programmet användes för att skapa de första konstruktionerna för kunder, och sedan dess har Elmo Design fortsatt använda SOLIDWORKS program.

”När vi grundade företaget behövde vi ett snabbt och mångsidigt konstruktionsprogram. Vi valde SOLIDWORKS 3D CAD genom PLM Group (dåvarande CadOn Oy), då vi litade på såväl programmet som återförsäljaren. Vi har inte ångrat vårt val – SOLIDWORKS 3D CAD har uppfyllt våra behov till fullo och vi även har hittat andra lösningar i produktfamiljen. Som återförsäljare av programmet har PLM Group också hjälpt oss i frågor som rör programmet”, berättar Pekka Uski, VD för Elmo Design.

Från kundens önskemål till prototyp

Företaget har för närvarande tre SOLIDWORKS 3D CAD-licenser och tre SOLIDWORKS PDM Professional-licenser. Våren 2017 skaffade de även SOLIDWORKS MBD och SOLIDWORKS Visualize Professional.

Niklas Drugge är industriell designer och använder SOLIDWORKS program i det dagliga produktkonstruktionsarbetet. Han lyfter fram enkelheten hos SOLIDWORKS: ”SOLIDWORKS har otroligt många bra sidor. Det är relativt enkelt att ta fram lösningar som uppfyller kundens önskemål med SOLIDWORKS 3D CAD. Själva gränssnittet är tydligt och programmet flexibelt, vilket gör att vi kan ta fram produktionsfärdiga konstruktioner. Tekniskt sett gör framför allt trädstrukturen det möjligt att arbeta med modellen utan några störningar eftersom det är enkelt att byta mellan olika steg i Solidworks. Bland konfigurationsverktygen använder vi t.ex. sprängskisser. Programmet är helt enkelt ett mångsidigt och kostnadseffektivt verktyg.”

elmodesign-2

”Konstruktionsarbetet flyter i princip på utan några större problem, men den dominerande faktorn är kundens önskemål och krav. I en del fall hänger hela avtalet på att vi använder SOLIDWORKS, eftersom kunden har använt samma program. Då går arbetet smidigt eftersom båda har samma program och eftersom man inte behöver tänka på t.ex. filformat och överföring av filer. Vi har en mängd olika kunder med mycket skilda behov och krav på produkten. Arbetet är mycket varierande beroende på projekt. I går konstruerade jag mekaniken till plastdelarna i en elektronisk apparat och nästa vecka kanske jag arbetar med snabba produktkoncept och visualisering. SOLIDWORKS hjälper mig i alla skeden av arbetet, eftersom det är så flexibelt att jag kan använda det för att skapa praktisk taget vad som helst”, fortsätter Niklas.

Effektivare arbete genom utbildning

Elmo Design har utnyttjat PLM Groups utbildningar i SOLIDWORKS och känner att de haft stor hjälp av dem i sitt dagliga arbete. ”Vi har gått utbildningar som anordnats av PLM Groups utbildningscenter och har även fått några utbildningar skräddarsydda för oss. Vi deltog bland annat i kursen SOLIDWORKS Tunnplåt. Utbildningarna har generellt sett hjälpt oss lösa praktiska konstruktionsproblem hos vissa produkter. Vi har även fått praktiska tips på hur vi kan arbeta med SOLIDWORKS”, berättar Pekka. ”Vi planerar för närvarande att gå PLM Groups företagsspecifika utbildning. Det skulle göra arbetet ännu effektivare och hjälpa oss få ut ännu mer av programmet”, fortsätter Niklas.

Tillsammans mot framtiden

Elmo Design tycker att de fått en heltäckande lösning som kan skräddarsys efter företagets egna, ständigt föränderliga behov via PLM Group. Företaget har dessutom fått kvalitativ utbildning i SOLIDWORKS och stöd i arbetet. De har haft goda diskussioner med PLM Group om att utöka samarbetet ända sedan 1998.

”Samarbetet med PLM Group har fungerat utan problem och vi har nyligen skaffat SOLIDWORKS Visualize Professional och SOLIDWORKS MBD. På så sätt kan vi ge ännu bättre service till de kunder som lyfter fram produktens visuella innehåll – snabb visualisering är ett mycket bra säljargument när kunden konkurrensutsätter konstruktionstjänsterna. Ju effektivare programmet är, desto effektivare lösningar kan vi ta fram åt kunden”, berättar Niklas.

”SOLIDWORKS produktfamilj erbjuder en effektiv innovationsplattform med utmärkt pris-kvalitetsförhållande och möjliggör ett smidigt och sömlöst arbete såväl inom företaget som med kunder och samarbetspartner. Elmo Design vill visa vägen inom ritningslös tillverkning tillsammans med kunderna, och det senaste programmet vi köpte, SOLIDWORKS MBD, möjliggör även detta. Sammanfattningsvis ser vi samarbetet med PLM Group och SOLIDWORKS som mycket givande. Vi har varit nöjda med programmet ända från början och sparat mycket tid den senaste tiden speciellt tack vare SOLIDWORKS PDM Professional. Utan SOLIDWORKS hade Elmo Design inte funnits, och det var PLM Group som förde oss samman”, konstaterar Pekka.

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Premium, SolidWorks PDM Professional, SOLIDWORKS MBD, SOLIDWORKS Visualize

Industries: Högteknologi - Elektronik