F.L. Smidth A/S

Reducerade utvecklingskostnader för mekanik med 30%
Minskade kostnader för kabeldragning
Integrerad global utvecklingsorganisation
Etablerat ett globalt PDM-system som supportar flera språk

”SolidWorks® Enterprise levererar ett system där vi har som mål att förfina våra arbetsflöden och introducera lean manufacturing.”

UTMANINGEN

F.L. Smidth är den ledande leverantören av utrustning och tjänster åt den globala cement och mineralinustrin och har fler än 12,000 anställda världen över. F.L. Smidth anammade en 3D CAD strategi 2004, för att öka sin produktivitet, få ett snabbare samarbete samt försäkra sig om att de är konkurrenskraftiga. För att flytta till 3D krävdes det ett integrerat PDM-system som kunde hantera många olika referenser bland parter, sammanställningar och ritningar. Utöver detta var det tvunget att kunna koppla företagets ERP- och existerande 2D-dokument system.

LÖSNINGEN

Företaget valde SolidWorks Enterprise PDM som sin PDM lösning på grund av sin enkelhet, direkta integration med SolidWorks och möjligheten att koppla det med sitt existerande ERP system. Genom att börja använda sig av Enterprise PDM minskade F.L. Smidth sina kostnader för utveckling av utrustning och kabeldragning samt att de satt upp ett globalt PDM-system som stödjer många olika språk.