Flowrox Oy/Larox

Mycket kraftfullare än det gamla 2D CAD systemet Fungerar perfekt med PDM systemet SoldiWorks Guldparner SolidPDM Enkelt vid dokumentation, till exempel i reservdelskataloger

”Vi reducerade antalet fel i både utveckling och tillverkning tack vare de visuella möjligheterna i SolidWorks® CAD program.”

UTMANINGEN

Larox är en ledande innovatör inom processindustrin när det kommer till separation av fast och flytande materia. Företag i gruv-, metall-, kemiindustrier och liknande vinner mycket på lösningar från Larox. Företaget behövde uppdatera sin gamla 2D CAD till 3D eftersom de behövde arbeta med nio eller tio olika strukturnivåer i sina modeller och det gamla systemet erbjöd inte så pålitliga geometrier. De kunde inte lita på att en ändring i den lägsta nivån automatiskt ändrades i de andra nivåerna. De behövde ett system som gick att använda med deras befintliga PDM system samt deras befintliga beräknings och analyssystem.

LÖSNINGEN

När företaget utvärderade olika 3D CAD system, fanns det flera som passade in på deras behov, men det fanns bara ett som kunde kopplas ihop med deras existerande PDM system. PLM Group implementerade SolidWorks guldpartner produkt SolidPDM som ett komplement till deras existerande PDM system, AtonPDM, något som kom att bli en perfekt lösning för Larox. Lösningen gör att samarbetet mellan SoldiWorks 3D CAD, SolidWorks Simulation samt de andra systemen Larox använder för analys, fungerar mycket bra. En annan fördel är att SolidWorks 3D CAD erbjuder möjligheter till framtagning av bilder och dokumentation för till exempel reservdelskataloger.