Fors MW

Utvecklingsprocessen går mycket snabbare
Materialbesparing på 20 procent
Enklare kommunikation med kunder

”Med SolidWorks tillåts vi utveckla mer avancerade produkter snabbare och CAD-systemet täcker alla våra behov i utvecklingsprocessen. Idag har vi möjlighet att konstruera alla parter och sammanställningar vi behöver i 3D och kan samtidigt utföra beräkningar i SolidWorks Simulation. Vår utvecklingsprocess har blivit mycket snabbare,”

UTMANINGEN

Snabbare utveckling var utmaningen för den Svensk/Estniska tillverkaren av små- och mediumskaliga transport- och bearbetningsutrustningar för skog, lantbruk och bioenergi, FORS MW. Utvecklingsprocesserna för både nya produkter och uppdateringar av befintliga behövde kortas ner och då beslutades det att steget till 3D CAD var den bästa lösningen.

LÖSNINGEN

Användningsområdet för SolidWorks breddas hela tiden för FORS MW. Idag använder företaget fem SolidWorks-licenser varav en är SolidWorks Premium. CAD-systemet används både för att ta fram nya parter och hantera stora sammanställningar. Hållbarhetsberäkningar och optimering av konstruktioner görs i SolidWorks Simulation. Idag sker utverklingen av en ny produkt på bara ett par månader.

”Med SolidWorks tillåts vi utveckla mer avancerade produkter snabbare och CAD-systemet täcker alla våra behov i utvecklingsprocessen. Idag har vi möjlighet att konstruera alla parter och sammanställningar vi behöver i 3D och kan samtidigt utföra beräkningar i SolidWorks Simulation. Vår utvecklingsprocess har blivit mycket snabbare,” förklarar Projekt Manager Ago Kakko. Han tillägger, ”med 3D modeller av en produkt får den första prototypen en större grad av exakthet vilket minskar antalet prototyper och vi får en snabbare konstruktionsprocess.”

Ago Kakko nämner också fördelarna med att använda SolidWorks Simulation. ”Vi gör beräkningar på parter i våra kranar och släp för att kunna optimera dem. Simulation har blivit ett ovärderligt verktyg i vår process för att ta fram nya produkter.” Kakko uppskattar att Simulation sparar så mycket som 20 procent i materialkostnad. Simulation används i väldigt hög grad för att optimera konstruktionen och på så sätt spara in på onödig mängd material.

En annan fördel som FORS MW har fått är att samma 3D-modell som skapas i SolidWorks också används för att ta fram ritningar och annat nödvändigt underlag för produktion och dokumentation. ”Emellanåt händer det att våra kunder efterfrågar information om specifika detaljer på våra produkter. Då är 3D-modellerna en effektiv väg att kommunicera genom, visuellt och tydligt. En 3D-modell kan enkelt öppnas i eDrawings istället för att kommunicera fram och tillbaka via email,” säger han.