Green Instruments A / S

  • Införandet av en PDM-lösning har säkerställt en mycket bättre struktur i alla processer kring teknisk dokumentation
  • Information framställs automatiskt från utvecklingsavdelningen till produktion och försäljning
  • Företaget framställs mer professionella till kunder på grund av bättre teknisk dokumentation
  • Skräddarsytt sökverktyg ger effektiva möjligheter att söka igenom både äldre och nya designer
  • PDM som hanterar referenserna i 3D-modeller säkerställer designens fullständighet.

”Över huvud taget har vårt arbete har blivit mycket mer strukturerat.”

UTMANINGEN

Green Instruments A / S i Brønderslev, Danmark, är specialiserade på utveckling och produktion av mät- och analysutrustning för både marina och landbaserade industrier. Under de senaste åren har företaget genomfört flera större och mer komplexa utvecklingsprojekt. Samtidigt möter de ökade krav från kunder.  Det har skapat ett behov av bättre spårbarhet och högre säkerhet i monteringsstrukturer. Det finns också ett behov av säkerhet kring design, effektivisering av produktionen och kvaliteten på den tekniska dokumentationen.

LÖSNINGEN

Bättre kvalitet på design, färre fel och omfattande tidsbesparing är bara några av de fördelar som Green Instruments A / S har uppnått med införandet av en PDM-lösning från PLM Group.

Det danska företaget Green Instruments i byn Brønderslev på Nordjylland utvecklar och tillverkar mät- och analysutrustning för både marina och landbaserade industrier. Deras användning av en HostPLM PDM-lösning från PLM Group har förbättrat produktionen av teknisk dokumentation samt arbetsflöden i processerna kring teknik, tillverkning och försäljning.

PDM garanterar strukturerade processer

”Över huvud taget har allt vårt arbete har blivit mycket mer strukturerat. Vi har byggt upp ett arbetsflöde med revision och versionsstyrning tillsammans med automatisk generering av PDF-filer och ritningsnummer, förklarar teknisk designer Thomas Tversted:
”Vi har ett sökverktyg i PDM-systemet som är skräddarsytt speciellt för att möta våra krav så att vi kan söka igenom både gamla och nya produkter. Detta har förbättrat spårbarheten hos våra produkter och designer betydligt och har resulterat i stora tidsbesparingar för oss på vår tekniska avdelning ”, tillägger han.

Inga fler brutna sammanställningar

PDM-systemet säkerställer att sammanställningar och filer alltid är intakta och Green Instruments stöter inte längre på skadade strukturer.

”En av våra tidigare utmaningar var att säkra våra interna referenser mellan designfiler. PDM-systemet tar nu hand om det, vilket innebär att vi helt undviker brutna sammanställningar, förklarar Thomas Tversted.
Utvecklingsprojekten hos Green Instruments blir alltmer komplexa och större i kombination med allt större krav från företagets kunder. Det innebär att företaget är helt beroende av att deras designer alltid är korrekta. PDM-systemet hjälper Green Instruments att effektivisera designerna på ett mycket säkrare sätt än tidigare, säger Thomas Tversted:

”Våra kunder upplever att vår tekniska dokumentation har blivit mycket mer anpassad och som ett företag verkar vi mer professionella än innan vi implementerade PDM-lösningen.”

Massor av fördelar för försäljning och produktion

Thomas Tversted påpekar att PDM-lösningen har givit ett antal betydande fördelar, inte bara inom teknik, men också för andra avdelningar:

”Våra försäljnings- och tillverkningsavdelningar har fått ett stort antal fördelar från PDM-systemet. Vi kan ge dem bättre och mer strukturerad designer och den automatiska PDF-generatorn sparar automatiskt PDF-filerna i mappar som gör dem väldigt enkelt att komma åt. ”

Professionellt genomförda projekt

Green Instruments valde PLM Group som leverantör av PDM delvis för att de redan var leverantör av företagets SOLIDWORKS CAD-programvara, samtidigt som de erbjöd en värdbaserad lösning där PLM Group tar hand om den dagliga driften av det värdbaserade PDM-systemet. Thomas Tversted tillägger:
”Det var viktigt för vårt val av PLM Group som partner att de presenterade en mycket professionell projektplan för vår introduktion av systemet. Deras tillvägagångssätt passade oss väldigt bra och tidsplanen fungerade perfekt för oss. ”

Tillsammans med PLM Group genomförde Green Instruments ett steg för steg baserat implementeringsprojekt:
”Vi lärde oss det mesta om oss själva och vårt sätt att arbeta vidare med förstudien. Och samtidigt lärde vi oss hur mycket PDM-lösningen kommer att hjälpa oss i framtiden, säger Thomas Tversted.

Han tillägger att nästa steg i Green Instruments PDM-projekt kommer att vara att integrera PDM-lösningen med företagets ERP-system.