Hellgrens Lastvagnsservice AB

Ökad produktivitet
Reducerad vikt på standardsläp med ett ton
Ökad precision på konstruktionsarbetet
Minskad miljöpåverkar genom mindre använt material

”Företag vill ha lättare släp som samtidigt är så hållbara som möjligt. För en konstruktör innebär detta att det är nödvändigt att optimera relationen mellan vikt och styrka. Vi gör detta dels genom att använda rätt material, dels genom att utveckla smartare lösningar och detta har blivit mycket enklare med SolidWorks. Vi har också fått starkt stöd och support från PLM Group när vi har tagit fram dessa nya utvecklingsprocesser.”

UTMANINGEN

Hellgrens Lastvagnsservice tillverkar släp till lastbilstrafik, till exempel traktor trailers. Utmaningen var att tillverka släp som klarar av att bära vikten av lasten den är konstruerad att bära.

LÖSNINGEN

Valet föll på SolidWorks Professional och SolidWorks Simulation. Företaget har kunnat reducera vikten på ett standardsläp med ett ton, ökat precisionen på utvecklingsarbetet samt minskat ner överflödigt material, vilket också påverkar miljön positivt. Genom att använda SolidWorks Simulation för FEM-analyser har de kunnat försäkra sig om att de svetsade strukturerna kan bära den last som släpet är konstruerat för.