HydX

HydX AB med huvudkontor i södra svenska staden Ystad är ett företag i den svenska industrikoncernen Volito Automationgruppen. Företaget har försäljningskontor i Stockholm, Göteborg och den finska staden Tammerfors. HydX utvecklar och tillverkar hydraulikbaserade automationslösningar på för OEM marknaden inom industri, mobila och marina sektorn och företagsprodukter använda över hela världen.

Att hantera nya utmaningar är en daglig del av HydX verksamhet. Som ett intressant exempel nämner Design Engineer Wictor Kocula ett nyligen avslutat projekt:
”Kunden behövde ett bevis på att vår lösning skulle kunna fungera i en miljö med hög seismisk aktivitet”, förklarar han.

HydX använde simulering för att visa hur deras produkt skulle reagera på den seismiska påverkan i verkliga livet. I det här fallet ville kunden ha tillgång till hela datauppsättningen med de faktiska resultaten av simuleringarna, Wictor Kocula förklarar:

”Inom några minuter hade vi korrekta uppgifter som vi kunde använda för att visa för kunden att vår lösning mötte deras krav till fullo. Det skulle ha varit nästan omöjligt att utföra dessa beräkningar för hand.”

  • Design med SOLIDWORKS
  • Simulering med SOLIDWORKS Simulation

 

Digitalisering av utvecklingsarbetet stimulerar köp, försäljning och marknadsföring

Smart digitalisering gör det möjligt för HydX att konstruera, producera och sälja helt nya typer av avancerade, hydrauliska automationslösningar och expandera sin affärsverksamhet.

HydX utvecklar och tillverkar automationslösningar baserade på hydraulik för industriella, mobila och marina applikationer. I detta ingår mycket 3D-modellering, produktion av konstruktionsritningar samt tekniska beräkningar och simulering. Smarta produktutvecklingsprocesser och digitaliseringsnivån spelar en viktig roll för HydX vid optimeringen av inköps-, tillverknings- och marknadsförings-/försäljningsprocesserna.

 

Möta utmaningar direkt

Det ingår i HydX:s dagliga affärsverksamhet att tackla nya utmaningar. Konstruktör Wictor Kocula nämner ett nyligen slutfört projekt som ett intressant exempel:

ˮKunden behövde bevis på att vår lösning skulle fungera i en miljö med hög seismisk aktivitetˮ, förklarar han.

HydX använde simuleringskapaciteten för att demonstrera hur deras produkt skulle reagera på seismisk påverkan i verkliga livet. I detta fall ville kunden få åtkomst till hela datauppställningen med de faktiska simuleringsresultaten, förklarar Wictor Kocula:

ˮPå några få minuter hade vi noggranna data som vi kunde använda för att demonstrera för kunden att vår lösning helt tillgodoser deras krav. Det hade varit praktiskt taget omöjligt att utföra dessa beräkningar för hand.ˮ


Optimerade inköpsprocesser

HydX:s inköpsavdelning använder 3D-modeller och ritningar i stor omfattning, förklarar teknisk chef Håkan Erlandsson: ˮNär våra underleverantörer får ett uppdrag av oss, förser vi dem med ritningar och 3D-modeller för tillverkning av de komponenter som vi behöver från dem:

Wictor Kocula tillägger: ˮMjukvaran är också ett utmärkt beslutsverktyg för oss när vi letar efter prefabricerade komponenter. Vi kan vanligtvis få 3D-modeller av komponenter från leverantörer i form av 3D-modeller som vi kan dra in i våra egna 3D-monteringsritningar för att analysera om de tillgodoser våra behov. Det hjälper oss att mycket snabbt välja rätt komponenter för rätt uppgifter.ˮ


3D-stimulans till försäljning och marknadsföring

På HydX:s försäljnings- och marknadsföringsavdelningar spelar 3D-modeller och ritningar från SOLIDWORKS en viktig roll i den dagliga kundkontakten, säger Wictor Kocula:

ˮOm en kund t.ex. vill se hur vår utrustning kommer att se ut i den faktiska produktionsmiljön, använder jag mjukvaran för att mycket snabbt skapa skärmbilder, ritningar och fotorealistiska framställningar som försäljningspersonalen kan presentera för kunden. Detta är t.o.m. möjligt när jag ännu inte har påbörjat konstruktionsarbetet. Jag kan återanvända en av våra befintliga modeller och mycket snabbt ändra några komponenter och mått.ˮ


CAD-modeller optimerar produktionen

Alla anställda inom tillverkning hos HydX har full tillgång till 3D-modeller och ritningar från CAD-mjukvaran via datorer som är placerade precis vid deras arbetsstationer.

Modellerna ger dem all information som de behöver för att göra sitt jobb på det effektivaste sättet samtidigt som risken för fel minimeras. Modellerna visar hur de enskilda komponenterna ska placeras och hur de passar ihop. Personalen har även tillgång till teknisk information om enskilda komponenter såsom slangar, kopplingar och bultar.


Ett bra partnerskap innebär minimala driftstopp

ˮVårt samarbete med PLM Group fungerar braˮ, säger Wictor Kocula: ˮVi har en mycket informell kommunikation om alla slags problem som kan uppstå. Det handlar vanligtvis om hur vi kan använda mjukvaran för att lösa olika uppgifter på det effektivaste sättet och vi får snabbt detaljerade svar när vi är i kontakt med supportgruppen. Det innebär minimala driftstoppˮ, säger han. Håkan Erlandsson tillägger: ˮVi är i grund och botten lata. Vi gillar inte att göra samma sak om och om igen. Om vi kan använda en bra digital lösning för en del av vårt arbete så kommer vi att göra det för att använda vår värdefulla tid på det effektivaste sättet.ˮ

 

Det har HydX lyckats med: 

  • Utveckla ännu fler smarta och komplicerade produkter
  • Närmare samarbete med kunder under designprocessen
  • Optimering av inköpsprocesser
  • Teknisk dokumentation för försäljning/marknadsföring
  • Effektivare produktion – direkt tillgång till 3D-modeller och ritningar
HydX

ˮOm en kund till exempel vill se hur vår utrustning kommer att se ut i deras faktiska produktionsmiljö kan jag använda programvaran för att mycket snabbt skapa skärmbilder, teckningar och fotorealistiska renderingar som säljarna kan presentera för kunden. Detta är möjligt även innan jag har ännu börjat konstruktionsarbetet. Jag kan enkelt återanvända en av våra befintliga modeller och mycket snabbt ändra ett fåtal komponenter och dimensioner.ˮ

Håkan Erlandsson, teknisk chef och Wictor Kocula, Design Engineer, HydX