InMoTx

  • SolidWorks Enterprise PDM kontrollerar olika varianter av produkter
  • 3DVIA Composer generar och uppdaterar 3D visualiseringar automatiskt
  • 3DVIA Composer är utmärkt till att ta fram monteringsanvisningar

UTMANINGEN

InMoTx etablerades i Fredrikshavn 2006 av den tekniska chefen Preben Hjørnet, Danmark. Målet för företaget var att utveckla avancerade robotmoduler för matindustrin, baserat på en enda produktplattform kallad Octomation. Kravet var att deras leverantör skulle kunna möta alla deras behov utifrån tidig utveckling av prototyper, reservdelar, underhållsmanualer och säljmaterial. Detta gör att både säljarna och kunderna kan konfigurera sina egna lösningar.

InMoTx

LÖSNINGEN

SolidWorks, SolidWorks Enterprise PDM och 3DVIA Composer har spelat en stor roll i utvecklingsprocessen och spelar en central roll i både utvecklingsprocessen och säljprocesserna. InMoTx använder till fullo SolidWorks i sina konstruktioner och de använder SolidWorks Enterprise PDM för att kontrollera att det är rätt version som de jobbar med. De måste kunna spåra en mängd olika versioner för att det ska fungera och de kan skapa hundratusentals olika produktvarianter utifrån ett fåtal olika moduler.

InMoTx använder SolidWorks Simulation för både mekaniskt- och flödesrelaterad simulering av sina produkter.

3DVIA Composer har en kritisk viktig roll hos InMoTx. Systemet har gjort det möjligt att flytta fram företagets dokumentation några steg och används såväl i konstruktionsprocessen som säljprocesserna. Systemet är fullt integrerat med 3D-modellerna från CAD-systemet och generar och uppdaterar automatiskt 3D visualiseringar. De får enkel och snygg dokumentation, som är informativ och intuitiv, för att förenkla monteringen av produkterna. Detta hjälper både inom det egna företaget samt om de vill placera produktionen hos licenstillverkare. 3DVIA Composer är även ett mycket bra verktyg för att ge kunderna större möjlighet att se och förstå en konstruktion i beslutsprocessen.

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS Simulation

Industries: Industrimaskiner