JLM-Teknik ApS

  • Förkortad designprocess med 50%
  • Integrerade analysverktyg
  • Alla modelleringsfunktioner som behövs är inkluderade i programmet
  • SolidWorks® eDrawings® gör förklaringar av konstruktioner enklare att förstå

UTMANINGEN

JLM-Teknik ApS är specialister på att konstruera och tillverka lyftutrustning för industrin. Förut använde de 2D CAD i sin konstruktion men insåg att komplexiteten i deras produkter krävde 3D CAD. Det var då som de bestämde sig att utvärdera de ledande 3D CAD leverantörerna på marknaden.

JLM-Teknik ApS

LÖSNINGEN

Maskiningenjören Jens Jutesen, företagets nya ingenjör, med tidigare SolidWorks erfarenhet, rekommenderade varmt SolidWorks, så företaget valde att investera i SoldiWorks Professional. Sex månader senare började de fundera på om inte en uppgradering till SolidWorks Premium skulle vara bra då de kommer åt de integrerade Simulation verktygen. Kraven på sofistikerade produkter har ökat och behovet att kunna analyser konstruktioner in-house istället för att leja bort det har ökat i samma takt. Företaget använder också eDrawings® för att kommunicera med sina kunder. Det är mycket enklare att förklara idéer när kunden själv kan kolla på en 3D modell av deras produkt. Den komplexitet de nuförtiden kan erbjuda var helt enkelt inte möjligt att åstadkomma i det gamla systemet.

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD

Industries: Industriutrustning