Jolife AB

Utmärkta ytmodellerings möjligheter
Integrerad simulering som tar bort onödig vikt utan att ändra hållfastheten
Analys på sammanställningsnivå hjälper till att förbättra processerna

”SolidWorks är enkelt att använda och ger exakta resultat.”

UTMANINGEN

Jolife utvecklar, tillverkar och marknadsför LUCAS™ Chest Compression System (en automatiserad produkt för Hjärt Lung Räddning). Produkten används av ambulanspersonal och akutavdelningar på sjukhus i 20 länder. Innan de bytte till SolidWorks använde företaget en extern konsult för sin konstruktion, men de ville ska en avdelning för konstruktion inom företaget istället. Konsulten arbetade i Inventor.

LÖSNINGEN

Efter att ha utvärderat Autodesk Inventor och SolidWorks valde företaget SolidWorks för sin mekaniska konstruktion. De tyckte att SolidWorks passar bättre för sin ytmodellering. SolidWorks kunde också erbjuda simulering på sammanställningsnivå. Konstruktören på Jolife hade också en positiv erfarenhet av SolidWorks från ett tidigare jobb, vilket gjorde honom produktiv mycket snabbare. Vikten är en avgörande faktor eftersom LUCAS ofta behöver bäras av ambulanspersonalen. I den nyaste versionen av LUCAS har företaget sett att de inbyggda simuleringsmöjligheterna i SolidWorks var väldigt hjälpfulla för att reducera vikten på produkten, utan att för den skull minska på kvaliteten. De har också testat att produkten håller då de genomfört en femårssimulering, vilket är den förväntade livslängden på produkten.