Jomet Oy

Upp till 60% kortare konstruktionsprocesser
Kompatibelt med existerande ERP system
Förbättrad kvalitet eftersom delar passar bättre tillsammans

”Tiden som vi sparar i konstruktionsprocessen används istället till att testa olika designalternativ, vilket ger bättre produkter.”

UTMANINGEN

Jomet konstruerar, bygger och installerar kostnadseffektiva och flexibla förpackningsmaskiner. Tidigare konstruerade de i AutoCAD, men när de såg att 3D CAD systemen utvecklats ville de byta till 3D för att korta ner sina konstruktionscykler, förbättra kvaliteten och få en konkurrenskraftig fördel. De ville också att 3D CAD systemet skulle kunna kommunicera med deras existerande ERP system.

LÖSNINGEN

Efter att ha jämfört Autodesk Inventor, Pro/Engineer och SolidWorks. Alla konstruktörer enades om att SolidWorks är det mest kompletta systemet för Jomet. När olika parter i en sammanställning är i konflikt med varandra så hittar systemet vart felet ligger och belyser problemet. SolidWorks ger sedan konstruktören information för att kunna analysera problemet och hjälper till hur och i vilken ordning problemet kan lösas. SolidWorks är det bästa 3D CAD systemet för komplexa maskiner och gör det enkelt att snabbt och exakt ändra i stora sammanställningar. Nu kan konstruktörerna istället fokusera på att designen istället för att lägga tiden på ritandet. Detta har gjort att Jomet ta fram bättre och mer komplexa produkter än tidigare.