Kesla Oyj

  • Ökad effektivitet
  • SolidWorks är lätt att lära sig
  • 3D modellerna och dokumentationen är klara samtidigt
  • Parter passar bättre samman
  • SolidWorks används mycket av finska skolor, det gör det lättare att hitta konstruktörer

UTMANINGEN

Kesla Oyj konstruerar, tillverkar och säljer skogsteknologiska produkter. Ett stort problem med deras tidigare CAD-system var att konstruktionen var tvunget att göras i 2D samtidigt som dokumentationen för till exempel reservdelar och användarmanualer gjordes i 3D. Även framtida mjukvaruutveckling var tvungen att göra på ett sätt som inte passade Kesla. Företaget beslutade därför att byta CAD-system, valet föll på SolidWorks 3D CAD efter att ha jämfört det med Pro Engineer.

Kesla Oyj

LÖSNINGEN

Anledningen till att de valde SolidWorks är för att det är mycket enkelt att lära sig och för att SolidWorks innehåller all funktionalitet som Kesla efterfrågade. Konstruktionsprocessen är mycket snabbare nu än tidigare. När ritningarna väl är klara så är dokumentationen det också, vilket sparar mycket tid. En annan fördel med SolidWorks är att parterna passar mycket bättre ihop nu än tidigare, något som också sparar mycket tid. För att simulera sina konstruktioner har Kesla också valt att använda SolidWorks i form av SolidWorks Simulation.

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD

Industries: Industrimaskiner och Industriutrustning