Kjærulff Design

Kombinationen av teknisk 3D information och grafik är enkelt att kombinera i SolidWorks
PhotoView 360 är ett toppenverktyg
Enkelt att ta fram ritningar och göra kalkyleringar

”Det var självklart att använda SolidWorks och PhotoView 360 vid rekonstrueringen av Regan WEST. Kombniationen mellan 3D information och grafik i är mycket bra.”

UTMANINGEN

Karsten Pedersens utmaning var att rekonstruera en topphemlig bunker, konstruerad för att skydda den danska regeringen och kungafamiljen vid nationella akutsituationer eller krig.

LÖSNINGEN

Karsten Pedersen beslutade sig för SolidWorks 3D CAD. Baserat på sina egna fotografier och mått använde han SolidWorks för att göra ritningar och kalkyler av bunkern för att ha med i boken. För mer information om detta mycket intressanta projekt, gå till www.reganwest.dk