Kjærulff Design

  • Kombinationen av teknisk 3D information och grafik är enkelt att kombinera i SolidWorks
  • PhotoView 360 är ett toppenverktyg
  • Enkelt att ta fram ritningar och göra kalkyleringar

UTMANINGEN

Karsten Pedersens utmaning var att rekonstruera en topphemlig bunker, konstruerad för att skydda den danska regeringen och kungafamiljen vid nationella akutsituationer eller krig.

Kjærulff Design

LÖSNINGEN

Karsten Pedersen beslutade sig för SolidWorks 3D CAD. Baserat på sina egna fotografier och mått använde han SolidWorks för att göra ritningar och kalkyler av bunkern för att ha med i boken. För mer information om detta mycket intressanta projekt, gå till www.reganwest.dk

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD

Industries: Konsulter