Lappset Group Oy

Tidsbesparing på upp till 50%
Virtuella prototyper tillgängliga nästan på en gång
Reducerad kostnad i samband med mindre materialåtgång

”Med SolidWorks Simulation kan vi analysera flera olika modeller på en gång för att se vilken konstruktion som är den bästa. Sedan bygger vi en prototyp baserat på resultaten.”

UTMANINGEN

Lappset är en av Europas ledande lekplats- och sportutrustningstillverkare. De utvecklar inspirerande miljöer för lek och spel. Lappsets lekplatsutrustning är modulära i sin design, vilket gör det enkelt att bygga och ger kunden många valmöjligheter. Konstruktörerna kan inte bara se till funktionaliteten av produkten, utan måste samtidigt se till att produkten är säker och användarvänlig. Resultatet måste innovativt, säkert och måste överenstämma med EN ISO 9001’s kvalitetsstandard.

LÖSNINGEN

Sju ingenjörer och tre konstruktörer jobbar på utvecklingsavdelningen på Lappset. Teamet bytte CAD-system från Autodesk Mechanical Desktop till SolidWorks® CAD software, vilket inkluderar SolidWorks® SimulationXpress, en gratisversion av systemet SolidWorks® Simulation. SolidWorks® SimulationXpress kombinerar CAD och FEA analyser (Finite Element Analyzis) och ger teamet möjlighet att utföra tester mycket tidigare i processen. Lappset kan nu göra betydligt färre prototyper då de kan testa sina idéer virtuellt. Tid och kostnadsbesparing är något som företaget verkligen märker. ”Förut behövde vi vänta så länge som en månad för att ta fram en fysisk prototyp,” förklarar Juntilla. ”Med simuleringsmöjligheterna i SolidWorks får vi fram en virtuell prototyp i stort sett med en gång. Innan vi hade Solidworks behövde vi göra typ göra tre prototyper per modell, men nu räcker det med bara en.” säger Juntilla.