Lifeline Robotics

Det danska startup-företaget Lifeline Robotics har en vision om att förbättra den globala hälsan. Därför har de designat en mobil enhet som utför svabbtester för bland annat Covid-19. Med en pandemi som härjar är tid en avgörande faktor. För att hantera produktutveckling, följa medicinska föreskrifter och få produkten på marknaden snabbt, har företaget investerat i ett effektivt PDM-system.

Lifeline Robotics startades som ett svar på Covid-19 pandemin. ”Vi frågade oss  själva: Hur kan vi, med vår kunskap om robotteknik, hjälpa till under pandemin?”, berättar Andreas Lyder, Technical Owner på Lifeline Robotics.

Tio produktutvecklare från Syddansk Universitet i Danmark utvecklade en robot som på ett säkert sätt kan utföra svabbtester på patienter. Patienten placerar huvudet mot ett stöd, medan roboten samlar in provet. Svabbtester används för att diagnostisera ett flertal sjukdomar utöver Covid-19. Testmetoden är effektiv när det handlar om virus som konstant muterar – så som Covid-19 och influensan. Att upptäcka dessa typer av virus kan vara avgörande för att minska antalet smittade och dödliga utfall.

Lifeline Robotics automatiserar svabbtester i kampen mot Covid-19

Under Covid-19 är Lifeline Robotics mission att leverera effektiv medicinsk utrustning, som gör det möjligt för samhällen att öppna upp igen och återupprätta sig. Efter Covid-19 är målet att leverera standardiserad, effektiv och utbredd diagnostikverktyg som förbättrar global hälsa.

Careebo LLR S1, som enheten döpts till, är inte släppt på marknaden än men Lifeline Robotics team har utvecklat en fungerande prototyp. När maskinen har godkänts av myndigheterna, kommer den första kommersiella modellen lanseras.

Andreas Lyder visar hur Careebo LLR S1, med hjälp av en robotarm tar ett svabbtest i halsen.

Att få produkten på marknaden. SNABBT.

Under produktutvecklingen upptäckte Lifeline Robotics ett behov av ett effektivt PDM- och kvalitetstyrningssystem. Något som kan vara avgörande för projektets framgång. Här kommer den molnbaserade 3DEXPERIENCE-plattformen in i bilden, då systemet effektivt centraliserer produktdokumentation och säkrar att föreskrifter på det medicinska området efterlevs. 3DEXPERIENCE är certifierat för att användas i utveckling av medicinsk utrustning. Detta gör att utrustningen är säker och pålitlig att använda vid behandling av patienter.

Innan investeringen i 3DEXPERIENCE hade Lifeline Robotics inget PDM-system. De hanterade sin SOLIDWORKS CAD-data manuellt genom lokala filer och mappar, och delade information internt genom e-post. SOLIDWORKS tillåter Lifeline Robotics att intuitivt designa sina produkter medan 3DEXPERIENCE hanterar produktdata i molnet. Tillsammans bildar de ett synergistiskt ekosystem.

Careebo LLR S1 kan placeras ut på olika platser, för att snabbt och effektivt diagnostisera virusinfektion.

Synergin som nu finns mellan SOLIDWORKS och 3DEXPERIENCE gör det möjligt för Lifeline Robotics att hantera sin designprocess effektivt, dela CAD-filer och kontrollera versioner och revisioner, förklarar Anderas.

”Vi såg 3DEXPERIENCE som en möjlighet att automatisera dokumenthantering, så att vi kan följa alla föreskrifter. Dessutom kan vi, när vi samarbetar med flera partners, dela 3D-komponentfiler och låsa de filer som man arbetar med”. Detta säkrar att inga filer överskrivs. Med 3DEXPERIENCE kan skisser flyttas effektivt genom olika designstadier, samtidigt som teamet kan samarbeta på designen i synergi.

När alla har gjort sina sista ändringar kan den slutliga versionen överföras till produktion eller andra partners. Systemet gör det på sätt möjligt för företag att lansera produkter både snabbare och effektivare. Andreas är glad över att implementera lösningen och ta del av alla fördelar.

Delägaren Søren Stig och Professor Thiusius Savarimuthu arbetar på prototypen.

”Allt tas om hand så att vi kan fokusera på det vi gör bäst”

Du och dina kollegor arbetar säkert hemifrån då och då. Du använder säkert en rad molnbaserade lösningar, så som Dropbox och Zoom, som gör att du kan vara uppkopplad och arbeta produktivt var som helst och när som helst. Varför ska PDM var annorlunda? Andreas berättar:

”Generellt sett så tror jag att vi alla rör oss mer mot molnet. Varför ska vi själva hantera våra servrar när vi kan ha IT-experter som gör det åt oss i molnet? (…) Den totala kostnaden för att hantera och underhålla servrar är mycket högre, och specialiserade företag sköter det mycket bättre än vad vi gör”.

För ett startup-företag är detta avgörande, menar Andreas. 3DEXPERIENCE är ett PDM-system outsourcat till experter. Det finns inget behov av att underhålla och investera i lokala servrar på plats. ”Allt tas om hand. På så sätt kan vi fokusera på vår verksamhet och det vi gör bäst, vilket gör det lättare för ett startup-företag att komma igång”.

På PLM Group är vi specialiserade på att skapa effektiva 3D-ekosystem tillsammans med innovativa kunder.

Komma igång

När Andreas först introducerades till 3DEXPERIENCE-plattformen, insåg han att systemet har stor kapacitet. ”Introduktionen och onboardingen var jättebra. PLM Groups tekniker gav en bra överblick över de viktigaste funktionerna i systemet för oss, som gjorde att jag visste vad jag skulle börja med”, berättar Andreas och tillägger:

”Det var en bra blandning av att teknikern demonstrerade på sin skärm och att jag provade själv, vilket gjorde att det var lätt att komma ihåg. När det uppstår problem går det snabbt att få det löst tack vare supporten. PLM Group är väldigt kompetenta och hjälper oss med våra utmaningar”.

Här förklarar Andreas Lyder varför Lifeline Robotics valde 3DXEXPERIENCE:

 
 

3DEXPERIENCE gör det möjligt för företag att växa

När Lifeline Robotics skulle välja ett PDM-system ville de ha en lösning som skulle fungera i framtiden: ”3DEXPERIENCE har de funktioner som vi kan behöva i framtiden (…) Systemet är inte begränsat och det kommer inte vara nödvändigt för oss att byta till ett annat system i framtiden, eftersom det även stöder större organisationer. Som en mindre verksamhet kan vi handplocka de funktioner som vi har nytta av just nu, och i framtiden kan vi introducera fler funktioner vid behov”.

På PLM Group är vi stolta över att vara Lifeline Robotics partner för produktutveckling och vi stöttar deras försök att förbättra global hälsa.

Lifeline Robotics

”3DEXPERIENCE har de funktioner som vi kan behöva i framtiden (…) Systemet är inte begränsat och det kommer inte vara nödvändigt för oss att byta till ett annat system i framtiden, eftersom det även stöder större organisationer. Som en mindre verksamhet kan vi handplocka de funktioner som vi har nytta av just nu, och i framtiden kan vi introducera fler funktioner vid behov”.

Andreas Lyder