LKI Käldman

  • SOLIDWORKS PDM Professional kortade ner konstruktionsprocessen rejält.
  • PDM-lösningen erbjöd ännu bättre kapacitet att behandla filer.
  • PLM Group implementerade lösningen snabbt och enkelt för kunden.

”Vi är mycket nöjda med PLM Groups hantering av hela projektet. Alla delområden sköttes utan problem och det var förvånansvärt lätt att komma igång med det nya systemet. Det här projektet var helt enkelt lyckat.”

UTMANINGEN

LKI Käldman konstruerar och tillverkar lösningar för automatisk plåthantering. De är ett av de ledande företagen i Europa inom sin bransch och finns i Bennäs och Villmanstrand. Företaget erbjuder även mjukvara och stödtjänster för FMS-lösningar. Företaget grundades 1979 och har över 160 anställda.

LÖSNINGEN

Bakgrunden till LKI Käldmans beslut att skaffa SOLIDWORKS PDM Professional är rätt vanlig. Företagets befintliga PDM-lösning lyckades inte längre uppfylla företagets behov, och efter en grundlig utvärdering beslutade man sig för att byta ut den mot en ny.

”Vi ville ha en bättre lösning eftersom vi hade vuxit ur den gamla. Allt fler använde programmet och antalet filer hade ökat. Det gamla PDM-programmet uppfyllde inte längre våra behov, så vi bestämde oss för att hitta en effektivare lösning. Vi ville förkorta konstruktörernas arbete eftersom de dagligen brottades med det långsamma programmet, vilket i sin tur tog upp värdefull arbetstid”, berättar Benny Strömberg, IT-ansvarig vid LKI Käldman.

”Vi har samarbetat med PLM Group sedan 2010. 2015 beslutade vi oss för att implementera SOLIDWORKS PDM Professional. SOLIDWORKS PDM Professional passades in i företagets andra IT-projekt och system genom en relativt enkel integrering”, fortsätter Benny.

Från tester till arbetsbord

LKI Bennäs 2014

Kari Järviö, Key Account Manager vid PLM Group Suomi säger: ”Vi kom snabbt igång med implementeringen efter att vi tecknat avtalet. Vi satte upp en testmiljö och testade systemet i ungefär en vecka. Totalt sett tog testet omkring två veckor. Den största risken med sådana här projekt är överföringen av befintliga data till det nya systemet, men i det här fallet gick det smidigt.”

Benny fortsätter: ”PLM Group undersökte våra behov och byggde upp testmiljön, och vi testade hur systemet fungerar. Övergången gick smidigt och programmet passar oss bra. Konstruktörerna utbildades i det nya programmet i god tid innan det togs i bruk. Dataöverföringen gjordes i form av en masskörning över en helg, dvs. den påbörjades vid arbetsdagens slut på fredagen och var klar på måndag morgon. Konstruktörerna kunde börja använda det nya programmet direkt på måndag morgon.”

LKI Käldmans personal utbildades i det nya programmet under två dagar. Första dagen utbildades alla användare och konstruktörer, andra dagen administratörerna, dvs. huvudanvändarna. ”Det räckte med en endagsutbildning för oss, eftersom programmet i sig är så lätt att använda. Vi vill hålla saker och ting enkla, eftersom allt fungerar smidigt då. Det blir mycket bättre så”, förklarar Benny.

Resultat

På LKI Käldman tycker man att SOLIDWORKS PDM Professional passar dem perfekt och är precis vad de var ute efter. Programmet har framför allt förkortat konstruktionsprocessen. Daniel Häggblom, konstruktör vid LKI Käldman, deltog i implementeringen av SOLIDWORKS PDM Professional både när det gäller definiering av systemets funktioner och testning. ”Före det första PDM-programmet fanns filerna på hårddiskar och reviderades manuellt. Nu skapas det alltid en ny fil av revisionen, och någon gång i framtiden länkas filen och innehållet i den automatiskt till ERP-systemet. Dessutom kan vi enkelt öppna gamla revisioner om vi vill se hur de såg ut förr. Det var extremt svårt med det gamla programmet. Alla vi konstruktörer tycker att SOLIDWORKS PDM Professional är extremt snabb jämfört med det gamla programmet och att sökverktyget är väldigt bra att ha i arbetet. Dessutom blir processen med att godkänna ritningarna ännu lättare eftersom arbetscykeln är uppbyggd kring vårt sätt att arbeta”.

”Med det nya programmet kan man dessutom arbeta på distans”, fortsätter Benny.

Samarbetet med PLM Group fortsätter

DSC2557

Både LKI Käldman och PLM Group är nöjda med den lyckade implementeringen av PDM-projektet. Härnäst tänker de länka PDM-programmet till ERP-systemet så att man kan överföra produktstrukturer från ett system till ett annat. Tanken är att eliminera allt manuellt arbete mellan systemen och minimera mängden mänskliga fel.

”I det här projektet var det viktigt att migreringen från det gamla systemet fungerade bra. Det är ofta svårt när man ersätter ett gammalt datasystem med ett helt nytt system. En annan viktig aspekt var att man lyckades hålla projektet enkelt och kort. Ofta brukar den här typen av projekt vara komplicerade och inte användarvänliga, medan enkla projekt alltid fungerar”, berättar Kari.

”Vi är mycket nöjda med PLM Groups hantering av hela projektet. Alla delområden sköttes utan problem och det var förvånansvärt lätt att komma igång med det nya systemet. Det här projektet var helt enkelt lyckat”, berömmer Benny.

SAMSUNG CSC

Kari Järviö, Daniel Häggblom och Benny Strömberg