Low Vision International AB

  • 6-8 veckor insparad tid i utvecklngsprocessen
  • SolidWorks Simulation har hjälp till att minska antalet prototyper från två-tre till en
  • Fotorealistiska renderingar av produkten
  • Användarvänligt system

UTMANINGEN

Low Vision International AB med filialer i Danmark, Finland, Norge, Belgien och Schweiz är idag bland världens ledande tillverkare av hjälpmedel för synskadade. LVI har utvecklat en ny videoförstorare för synskadade personer. Produkter inkluderar funktioner som HD-video, touch screen och text-till-tal konversationer.

Low Vision International AB

LÖSNINGEN

För två år sedan ersatte LVI sitt dåvarande 3D CAD system med SolidWorks. De valde att byta till SolidWorks eftersom SolidWorks har fler inbyggda funktioner som de behövde i sin verksamhet. Det är också ett mycket användarvänligt system. LVI använder CAD-systemet för att konstruera till exempel plast, plåt, ljussystem och optik, men även en hel del simuleringar och analyser.

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Simulation

Industries: Konsumentprodukter och Medicin