Low Vision International AB

6-8 veckor insparad tid i utvecklngsprocessen
SolidWorks Simulation har hjälp till att minska antalet prototyper från två-tre till en
Fotorealistiska renderingar av produkten
Användarvänligt system

”Alla delar i produkten har utvecklats med hjälp av SolidWorks. Vi använder det exempelvis för plast- och plåtdetaljer, belysningssystem och optik men också för att utföra simuleringar och kollisionstester. Vi har kunnat spara sex till åtta veckor av utvecklingsarbete tack vare att vi minskat behovet av fysiska prototyper från normala två-tre till bara en.”

UTMANINGEN

Low Vision International AB med filialer i Danmark, Finland, Norge, Belgien och Schweiz är idag bland världens ledande tillverkare av hjälpmedel för synskadade. LVI har utvecklat en ny videoförstorare för synskadade personer. Produkter inkluderar funktioner som HD-video, touch screen och text-till-tal konversationer.

LÖSNINGEN

För två år sedan ersatte LVI sitt dåvarande 3D CAD system med SolidWorks. De valde att byta till SolidWorks eftersom SolidWorks har fler inbyggda funktioner som de behövde i sin verksamhet. Det är också ett mycket användarvänligt system. LVI använder CAD-systemet för att konstruera till exempel plast, plåt, ljussystem och optik, men även en hel del simuleringar och analyser.