Marinetek Finland Oy

Sparat in mycket på konstruktionsarbetet
SolidWorks hanterar enkelt stora sammanställningar
Presentationsmaterial till kunder
Återanvändning av existerande konstruktioner
Ökad kvalitet

”Idag är alla våra cementelement modellerade i SolidWorks. SolidWorks Simulation används till att utföra FEM analyser på mer komplexa delar. Vi använder FEM analyserna används internt, i rapporter till klienter och i dokumentation till underleverantörer.”

UTMANINGEN

Marinetek är ledande när det kommer till pontoner och tillbehör för hamnar. Bland alla projekt som SolidWorks har använt i finns utvecklingen och konstruktionen av den nya hamnen i Port Hercule i Monte Carlo, Monaco. Pontonerna består av delar som är upp till 20 meter långa, 6 meter breda cementelement med en vikt på upp till 76 ton.

LÖSNINGEN

Pontonerna kan bestå av 20 meter långa, sex meter breda cementelement, vilka kan väga upp till 76 ton och är konstruerade i SolidWorks. SolidWorks Simulation används till att utföra FEM analyser på lite mer komplexa parter. De använder dessa FEM analyser internt, i rapporter till klienter och i dokumentation till underleverantörer. Genom att använda SolidWorks har företaget lyckats spara in mycket på sina konstruktionsprocesser. Deras formgivningar innehåller ofta fler än tio stora cementelement, men SolidWorks hanterar dessa stora sammanställningar utan problem. När 3D modellen för ett projekt är klar används CAD systemet för att ta fram presentationsmaterial för kunderna. Här får kunderna möjlighet att komma med förslag på ändringar. Denna process pågår fram och tillbaka till en slutgiltig design framtagen. Sedan tas produktionsritningar fram med BOM-listor till företagets ERP system, så inköpsavdelningen får tillgång till dem. Slutligen använder Marinetek PhotoView 360 för att ta fram fotorealistiska renderingar.