Marinetek Finland Oy

  • Sparat in mycket på konstruktionsarbetet
  • SolidWorks hanterar enkelt stora sammanställningar
  • Presentationsmaterial till kunder
  • Återanvändning av existerande konstruktioner
  • Ökad kvalitet

UTMANINGEN

Marinetek är ledande när det kommer till pontoner och tillbehör för hamnar. Bland alla projekt som SolidWorks har använt i finns utvecklingen och konstruktionen av den nya hamnen i Port Hercule i Monte Carlo, Monaco. Pontonerna består av delar som är upp till 20 meter långa, 6 meter breda cementelement med en vikt på upp till 76 ton.

Marinetek Finland Oy

LÖSNINGEN

Pontonerna kan bestå av 20 meter långa, sex meter breda cementelement, vilka kan väga upp till 76 ton och är konstruerade i SolidWorks. SolidWorks Simulation används till att utföra FEM analyser på lite mer komplexa parter. De använder dessa FEM analyser internt, i rapporter till klienter och i dokumentation till underleverantörer. Genom att använda SolidWorks har företaget lyckats spara in mycket på sina konstruktionsprocesser. Deras formgivningar innehåller ofta fler än tio stora cementelement, men SolidWorks hanterar dessa stora sammanställningar utan problem. När 3D modellen för ett projekt är klar används CAD systemet för att ta fram presentationsmaterial för kunderna. Här får kunderna möjlighet att komma med förslag på ändringar. Denna process pågår fram och tillbaka till en slutgiltig design framtagen. Sedan tas produktionsritningar fram med BOM-listor till företagets ERP system, så inköpsavdelningen får tillgång till dem. Slutligen använder Marinetek PhotoView 360 för att ta fram fotorealistiska renderingar.

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Simulation

Industries: Industrimaskiner, Industriutrustning och Konsumentprodukter