Metso Paper

Minskade konstruktionsprocessen med 50% Ökad produktkvalitet Har gjort arbetet mycket roligare

”SolidWorks är ett kreativt verktyg som hjälper oss att konstruera bättre produkter och har skoj under tiden vi gör det.”

UTMANINGEN

Metso Paper levererar till massa-, pappers- och kartongtillverkare världen över. Företaget levererar tjänster som täcker hela processens cykel. Metso Fiber är en av företagets fyra inriktningar. I deras fabrik i Karlstad, där de konstruerar tryckbehållare och tankar, upptäckte konstruktörerna att de behövde ett effektivare verktyg för 3D design.

LÖSNINGEN

Efter ungefär ett års utvärdering valde företaget att satsa på SoldidWorks utan att han jämfört det med något annat CAD-system. De hade fått rekommendationer både internt och externt att SolidWorks var bäst. Metso kommer bygga upp ett bibliotek med testade och godkända moduler som kommer minska tiden med 50% samt samtidigt öka kvaliteten på produkterna och förenkla överensstämmelsen med de internationella standars som följs. Det kommer också hjälpa till att förbättra samarbetet i utvecklingsgruppen då alla talar samma 3D språk. Det fullt integrerade valideringsverktyget är mycket viktigt och låter konstruktörerna, trots ibland ganska lite erfarenhet, räkna om konstruktionen kommer hålla för vissa laster. När konstruktionstiden minskat med 50% finns det mycket tid över för konstruktörerna att testa och validera konstruktionerna. De har mycket roligare på jobbet, vilket kommer göra det lättare att rekrytera nya konstruktörer till SolidWorks-miljön.