Modulpac AB

SOLIDWORKS Plastics har gjort det möjligt för Modulpac att reducera tiden från ny produkt till försäljning på marknaden med 10–15 procent och samtidigt förbättrat kvaliteten på sina produkter.

Sedan 1983 har plastföretaget Modulpac, med huvudkontor och två fabriker i den svenska staden Lagan, utvecklat tillverkat och marknadsfört injektionsgjutna plastförslutningar såsom skruvlock och andra typer av lock för flaskor och burkar. Modulpac AB levererar specialförslutningar inom kemtekniskt, läkemedels, livsmedels och kosmetik industrin.

Kortare ledtider för nya produkter, noggrann prissättning och högre kvalitet på produkterna; dessa är några av de viktigaste delarna av införandet av SOLIDWORKS Plastics i produktionsavdelningen på det svenska plastföretaget Modulpac, som tillverkar formsprutade delar så som skruvlock och andra typer av lock för flaskor och burkar.

Genom att använda SOLIDWORKS Plastics, kan Modulpac bedöma den exakta tiden för formsprutningens förlopp. Exakta uppgifter om cykeltiden är avgörande för hela företagets verksamhet, berättar produktutvecklaren Micael Svensson, Modulpac:

”Vi utvecklar många nya produkter. Förut var vi tvungna att gissa oss fram till hur lång cykeltiden var, om vi inte hade en liknande befintlig produkt. Om vi gissade fel, kunde det leda till att vi förlorade affärer eftersom vi var för dyra eller satt för lågt pris, vilket skulle leda till en förlust. Med SOLIDWORKS Plastics får vi en korrekt uträkning för cykeltiden, som gör att säljavdelningen kan ge våra kunder det rätta priset”.

Micael poängterar att den exakta bedömningen av cykeltiden har direkt bidragit till en ökning av Modulpacs omsättning och resultat.

En annan viktig fördel med att använda SOLIDWORKS Plastics är att Modulpac kan via simuleringar, minimera materialåtgången. ”I vår verksamhet, går trenden mot att använda mindre och mindre material och skapandet av allt tunnare delar med samma hållbarhet. De mer komplicerade delarna gör det svårare att fylla formverktygen korrekt ”, säger Micael Svensson. Han menar också att analysverktyget är till stor hjälp för att bedöma om det kommer att bli lätt eller svårt att fylla formverktyget och för att säkerställa en godtagbar tid.

Modulpacs leverantörer av formar använder inte vanligtvis simulering och därför är det en stor fördel att bolaget kan leverera denna typ av analys till dem. ”Vi är mycket mer säkra på kvaliteten på formverktygen. Tidigare riskerade vi lätt att fastna i gamla vanor. Nu har vi möjlighet att testa flera designmöjligheter. Vi lyckades också att minska tiden för att utveckla nya verktyg, eftersom vi kan testa olika injektions metoder och upptäcka eventuella luftfällor utan att behöva gå igenom faktiska fysiska tester av verktyg, ” säger Micael Svensson.

Micael förklarar också att det har varit möjligt att minimera risken för uppkomsten av rinnmärken på delar där utformningen av produkten är avgörande. Till exempel gäller detta metalliska föremål. Modulpac har en SOLIDWORKS Premium licens och en SOLIDWORKS Plastics licens. Förutom att designa nya produkter i SOLIDWORKS använder Micael Svensson SOLIDWORKS  Simulation för att beräkna de krafter som krävs för att öppna barnsäkra lock, samt för att förutse om locket klarar av den belastning som den utsätts för under öppningsprocessen. Till exempel att simulera de flexibla partierna av de delar som behöver vara böjbara men som inte får gå sönder under processen.

Modulpac AB

”Förut var vi tvungna att gissa oss fram till hur lång cykeltiden var, om vi inte hade en liknande befintlig produkt. Om vi gissade fel, kunde det leda till att vi förlorade affärer eftersom vi var för dyra eller satt för lågt pris. Med SOLIDWORKS Plastics får vi en korrekt uträkning för cykeltiden, som gör att säljavdelningen kan ge våra kunder det rätta priset.”

Micael Svensson