MOEF A/S (Paralenz)

  • Utveckling i SOLIDWORKS som följs av 3D-utskrivna prototyper
  • Konstruktion med utgångspunkt i slutanvändarens behov
  • Enkel motering och användning

SOLIDWORKS is really fast and easy to use. It is really intuitive, which means that I can quickly come up with an idea, draw it up in SOLIDWORKS and then 3D print it to test if it works.

UTMANINGEN

Design- och innovationsföretaget MOEF A/S grundades 2001 i Köpenhamn och har idag nio medarbetare som arbetar med design och produktutveckling. MOEF samarbetar både med en mängd ledande danska företag inom produktutveckling och utvecklar också egna produkter – den senaste är kameran Paralenz som är framtagen för dykare.

LÖSNINGEN

Paralenz är utvecklad med utgångspunkt i dykarens önskningar och behov. Ett krav var att kameran skulle vara enkel att montera och använda – med dykhandskar på. Samtidigt skulle kameran fungera ner till 200 meter. En av de stora utmaningarna i utvecklingsprocessen var dessutom att hitta optimal konstruktion så kameran inte sjunker.

Paralenz är utvecklad i SOLIDWORKS och löpande testad med 3D-utskrivna modeller. Hör vad utvecklarna på MOEFs egna ord om hela processen här nedanför.

OBS! I videon omtalas kameran som Octospot. Produkten har i efterhand bytt namn till Paralenz.