Nekkar ASA

Nekkar arbetar för att minimera miljöpåverkan med sin innovativa slutna fiskbur. SOLIDWORKS Flow Simulation gör det möjligt för företaget att minska sina kostnader, samtidigt som kvaliteten ökar.

Naturliga resurser som en energikälla har blivit populärt allt eftersom kraven på hållbarhet ökar. Detta inkluderar bland annat vatten- och vindkraft. Under 2021, har fler och fler företag siktat på att minimera sin miljöpåverkan. Med det i åtanke har Nekkar ASA tagit saken i egna händer. Företaget, som geografiskt är placerat Kristiansand, Norge, strävar efter att utveckla de senaste, hållbara lösningarna för havsodlingsindustrin.

Prototyp av Nekkar ASA:s fiskbur Starfish.

I Norge och i delar av Kanada, finns det ett stort politiskt intresse i fiskodling med slutna burar. Myndigheterna anser att fiskodling med slutna burar kan vara lösningen på stora miljöutmaningar som laxlöss, flykt och fiskdödlighet. Det är där som “Starfish” – en sluten fiskbur placerad vid ön Hidra, utanför Flekkefjord i Norge. Buren är automatisk, digital och fjärrstyrd, designad att minska miljöpåverkan och driftkostnader. Den har ett dubbelt skydd mot fisk som tar sig ut, en minskad risk för laxlöss på grund av vattenintag från djupa vatten samt att den samlar upp till 90 procent av biologiskt avfall.

Så spelar SOLIDWORKS Flow Simulation en roll

”Vi har utfört analyser av vattenkraft som påverka buren och använt SOLIDWORKS Flow Simulation för att se hur vattnet reagerar” förklarar Mads Bjørnenak, FoU-chef. Han har anställts som CFD-specialist för projekt på Nekkar och utför CFD-analys med SOLIDWORKS.

Fiskbur i Flekkefjord, Norge.

Ökad kvalitet, minskade kostnader

Genom att använda SOLIDWORKS Flow Simulation, kunde Mads simulera vatten i verkliga förhållanden och effektivt analysera effekterna av flödet och relaterade krafter på komponenterna. “Vi har använt oss ganska mycket av CFD-analyser och vi har kört ett flertal iterationer och övervägt olika lösningar för buren med olika antal öppningar, platser och vinklar.”

När det kommer till fördelarna med att använda SOLIDWORKS Flow Simulation, förklarar Mads:

“Denna iterativa förbättringsprocess är väldigt kostnads- och tidseffektiv, eftersom man kan köra snabb-test i programvaran. Du kan snabbt se om det är en bra eller dålig idé, och göra flera förändringar och testa andra idéer eller koncept tills du har en mycket bättre produkt. SOLIDWORKS Flow Simulation utför dessa analyser snabbt och lätt. Du sparar mycket tid och pengar utan att det brister i kvaliteten”, säger Mads Bjørnenak, R&D Manager, Nekkar.

Testa innan du investerar

En annan fördel med SOLIDWORKS Flow Simulation, jämfört med andra CFD-verktyg till exempel Autodesk, är den flexibla licensmodellen. Detta gjorde det möjligt för Mads att testa lösningen och se om de önskade resultaten uppnåddes innan de köpte en permanent licens.

“Vi testade Autodesks CFD-lösning. Det handlar om ungefär samma årspris, men SOLIDWORKS har en flexibel licensmodell så att vi kan använda en 3-månaderslicens för att testa den, medan Autodesk bara har en årlig licensavgift”, säger Mads.

Lär dig mer om fördelarna med flexibla hyrlicenser här

PLM Group – din lokala partner för affärsinnovation med global kunskap

När du använder SOLIDWORKS Flow Simulation behöver du inte vara expert för att nå önskat resultat. Trots det intuitiva gränssnittet är det alltid bra att ha nära kontakt med experter som känner till programvaran inifrån och ut.

“Särskilt i början behövde jag hjälp med några frågor, och PLM Group hjälpte till att hantera mina utmaningar”, kommenterar Mads.

Vår lokala support finns alltid där för att hjälpa dig.

Med ett aktivt prenumerationsavtal finns vi alltid där för dig, om du behöver oss. Men med SOLIDWORKS behöver du förmodligen inte hjälp. Det är en av de mest intuitiva och kraftfulla programvarulösningarna på marknaden. Mads förklarar:

“SOLIDWORKS gör jobbet till ett överkomligt pris och det är väldigt användarvänligt, men ändå otroligt avancerat och exakt. Jag har använt andra avancerade CFD-verktyg som är mycket svårare att bekanta sig med och använda korrekt.”

Resultat

Med noggranna tester fram till sommaren kommer Nekkar att utnyttja den värdefulla funktionaliteten i SOLIDWORKS Flow Simulation. På det aktuella stadiet i projektet har de redan sett följande resultat:

  • Möjlighet att testa och verifiera sina lösningar internt, vilket minskar kostnaderna avsevärt.
  • Minskning av projektets varaktighet och komplexitet och får därmed snabbare innovationsprocess.
  • Ökad kvalitet på slutprodukten.
  • Inget behov av att investera i en permanent licens; SOLIDWORKS Flow Simulation tillåter Nekkar att testa innan de investerar.

På PLM Group är vi stolta över att vara en del av detta innovativa arbete och fortsätter att stödja Nekkar i deras arbete att förbättra havsodlingsindustrin.

Nyfiken på hur SOLIDWORKS Simulation-programvara kan förbättra din produktutveckling?

Titta på våra webinarier om virtuella tester här 

Nekkar ASA

"SOLIDWORKS Flow Simulation utför dessa analyser snabbt och lätt. Du sparar mycket tid och pengar utan att det brister i kvaliteten”.

Mads Bjørnenak