Norma Precision AB

Kortare utvecklingscykler
Mer exakta konstruktioner
Simulation eleminerar fel
Nya och gamla ritningar hittas enkelt med PDM

”SolidWorks Enterprise PDM gör det mycket enklare att snabbt hitta rätt ritningar.”

UTMANINGEN

Norma är en av världens ledande tillverkare av ammunition. Grundat 1902, tillverkar företaget nu omkring 23 miljoner patroner i 70 olika kalibrar varje år. Förr konstruerade de sina egna produktionsmaskiner med Autodesk Mechanical Desktop, men ville byta till 3D. Delvis för att öka sin produktivitet och delvis för att det var svårt att rekrytera nya konstruktörer om du bara kan erbjuda 2D.

LÖSNINGEN

Norma valde SolidWorks som deras nya 3D CAD program. De var inte nöjda med hur deras tidigare system fungerade. SolidWorks var också det systemet som användes flitigast av de underleverantörer som Norma arbetar med. De upptäckte att sedan de började använda SolidWorks hade deras konstruktioner förbättras och allt flyter samman mycket bättre än tidigare. De har också sparat massvis med tid i utvecklingsprocesserna eftersom SolidWorks tillåter dem att simulera och kollisionstesta tidigt i processen. Genom att importera 3D komponenter från underleverantörerna in i deras egna sammanställningar kan de försäkra sig om att delarna fungerar väl tillsammans. SolidWorks Enterprise- ocj Workgroup PDM användes även innan de hade SolidWorks. Att hitta rätt saker snabbt är till stor hjälp. Konstruktörerna använder Enterprise och resten av företaget använder Workgroup.