Norwin A/S

PDM systemet försäkrar om fullständig kontroll av olika versioner av BOM-listor, 3D modeller och tillverkningsritningar samt historia om annan information till licenser
Konstruktionerna kan baseras på olika versioner av BOM-listan i 3D CAD systemet

”Vi har tagit det strategiska beslutet att alla våra framtida utveckling och större förändringar i våra existerande 3D modeller skall göras i SolidWorks. Utöver detta ska all hantering av information och data göras i SolidWorks Enterprise PDM.”

UTMANINGEN

Norwin A/S utvecklar skräddarsydda vindturbiner tillverkade på licens. Tidigare gjordes all konstruktion av vindturbinerna i ett 2D CAD system. Den manuella uppdateringen av information kan ibland resultera i skillnader i information mellan BOM, Excel-listor och den information som återfinns i ritningarna. Därför var förväntningarna på Enterprise PDM höga.

LÖSNINGEN

PDM systemet försäkrar kontroll av alla versioner av BOM listorna, 3D modeller och ritningar. Licenserna är tätt länkat med PDM systemet för att låta systemet själv kunna kontrollera informationen. Utöver 3D CAD och PDM kan Norwin och Simulera sina produkter i SolidWorks Simulation för att få fram FEM analyser och göra hållfasthetsberäkningar.