Q Yachts / Oceanvolt

I Finland har man skapat ett nytt slags mästerverk – en miljövänlig båt som drivs helt på el. Båten är resultatet av ett brett samarbete mellan framför allt fyra företag – Q Yachts Oy, Oceanvolt Oy, Aivan Oy och Navia Design Oy. Båtarna marknadsförs under namnet Q Yachts och tillverkas för hand i Finland. För att underlätta produktutvecklingsprocessen använder man SOLIDWORKS från PLM Group.

Allt började med en motor. Janne Kjellman grundade ett företag vid namn Oceanvolt och närde en vision om en tyst, helt eldriven motor. Han är numera huvudkonstruktör vid Oceanvolt.

”Den primära utgångspunkten för Oceanvolt är miljövänlighet. Vi vill även erbjuda våra kunder en helhetsupplevelse med maximal tystnad på vattnet där kunderna kan njuta av alla sidor av båtlivet. Det tråkigaste med båtlivet är enligt båtfolket när man ska starta dieselmotorn. Det behöver man inte göra med våra motorer. Jag har arbetat med de flesta uppgifter i Oceanvolt, och på högsta nivå ansvarar jag för teknikens framtida utveckling. Jag fungerar även som kunskapsbank för hela den tekniska avdelningen och presales-avdelningen. Vi har levererat eldrivna drivlösningar till nöjesbåtar under företagets hela historia, och för närvarande går de flesta av våra båtar på export,” berättar han.

Oceanvolt började använda SOLIDWORKS från PLM Group redan första dagen.

”Vi hade en extern konstruktör som använde SOLIDWORKS, vilket förmodligen påverkade vårt val av program. Jag har själv lång erfarenhet från IT-branschen och har använt programmet en hel del. SOLIDWORKS är det mest avancerade av alla konstruktionsprogram och det mest intuitiva. Jag använder det fortfarande i mitt dagliga arbete och tycker om det. På Oceanvolt använder vi även SOLIDWORKS Electrical Schematic för att ta fram elritningar till båtarna”, fortsätter Janne.

Janne Kjellman grundade Q Yachts Oy 2015.

Bygga båt runt elmotorn

Oceanvolt tillverkade först bara motorer till segelbåtar, men var även intresserade av motorbåtar. När de inte hittade någon lämplig samarbetspartner till motorbåtsverksamheten grundade Janne Kjellman Q Yachts Oy år 2015 för att konstruera och tillverka lyxbåtar med elmotor. Därefter behövde man en samarbetspartner som skulle designa båten så att man kunde uppfylla visionen. Valet föll på båtdesignföretaget Navia Design Oy, som är ett dotterbolag till design- och innovationsbyrån Aivan Oy.

”Samarbetet med Aivan och speciellt Navia började på Oceanvolts tid redan under den andra versionen av motorn, dvs. långt före hela Q Yachts. Vi behövde en designer som såg till att motorn inte såg för ingenjörsmässig ut”, berättar Janne.

Antti Mäkelä, designer och delägare i Aivan Oy fortsätter:

”Aivan är en ovanlig aktör i det att vår kärnkompetens ligger i industriell design men att vi även hjälper våra kunder i andra projekt, som t.ex. varumärkesutveckling och digitalisering. Vi deltar i produktarbetet ända till slutet och samarbetar mycket med andra aktörer. Aivan har varit med och utvecklat många olika produkter, och design av båtar har varit ett viktigt verksamhetsområde för företaget ända från början. Vi funderade på om det var trovärdigt att samma företag designar t.ex.  förpackningar, bruksföremål för hemmet och båtar och kom fram till att det inte var det. Därför grundade vi dotterbolaget Navia Design Oy, som enbart fokuserar på båtar. På så sätt kan vi lättare framhäva vår expertis inom båtdesign.

Antti Mäkelä, designer och delägare i Aivan Oy, har samarbetat om Q Yachts.
Antti Mäkelä.

Antti fortsätter:

”Båtprojektet med Q Yachts skiljer sig helt från våra andra projekt, eftersom vi pratar om en produkt som byggts upp runt ett eldrivet drivssystem. Liknande projekt brukar göras på lite annat sätt. Många elbåtar konstrueras utan något liknande helhetstänk – man lägger bara till en elmotor i en traditionell båttyp avsedd för en förbränningsmotor. I det här fallet hade vi Oceanvolts teknik att börja med och byggde tillsammans upp produkten, dvs. båten, runt den. Det var ett intressant och annorlunda projekt där vi var tvungna att optimera flera olika saker, som båtens längd och vikt, formen på skrovet och hur båten rör sig i vattnet. Vi har visserligen gjort segelbåtar och snabba motorbåtar innan, men den här båten är i en klass för sig. Vi fick också lägga mycket tid på undersökningar och tester, och som projekt har det varit mycket lärorikt.”

SOLIDWORKS underlättar samarbetet och stärker innovationsarbetet

Alla som deltagit i konstruktionen av båten delar samma värden: hållbar utveckling och miljövänlighet. Alla använder dessutom samma program som huvudsakligt konstruktionsverktyg, vilket underlättar det praktiska samarbetet. Det är relativt enkelt att dela ritningar och annan konstruktionsinformation. Konstruktörerna har dessutom praktiskt taget fria händer att skapa precis de produkter de vill ha eftersom programmet anpassar sig efter arbetets krav.

”Samarbetet fungerar bra när man har samma vision och samma program. Den största utmaningen när man konstruerar en båt är tid. Vi kan göra förändringar i samma helheter på samma gång, dvs. en ritar ett gasreglage medan en annan ritar ett kylskåp. Dessutom kan vi tillbringa längre tid vid konstruktionsbordet innan vi påbörjar det konkreta arbetet. Vi fortsätter att samarbeta med Navia Design – hittills har de ritat manöveranordningarna och hela båten åt Q Yachts”, fortsätter Janne.

Navia Design har också haft mycket stor nytta av SOLIDWORKS.

”Oceanvolt och Q Yacht har ett mycket modernt sätt att arbeta, vilket ligger helt i linje med vårt tankesätt. Vi vill t.ex. skapa produkter av högsta kvalitet och därför tycker vi att man måste acceptera att kvaliteten syns i form av den tid det tar att konstruera. SOLIDWORKS stödjer vårt sätt att arbeta från början till slut. Vi samarbetar med andra leverantörer i de flesta projekt och vill gärna använda SOLIDWORKS i konstruktionsarbetet. Det vill även kunderna”, berättar Antti.

Janne tillägger:

”SOLIDWORKS är ett verktyg som vi använt för att modellera hela båten innan vi tillverkat en enda del rent konkret. Vi känner inte till något annat program som skulle klara det och därför är det naturligt för oss att använda SOLIDWORKS. Det är ett mycket bra program för produkter med många krävande former, som till exempel just båtar. På Oceanvolt tillverkar vi många mekaniska delar, som gasreglage, motorer och växellådor. En annan sak som kanske är en självklarhet men som vi sätter stort värde på hos SOLIDWORKS är visualiteten. Vi har modellerat praktiskt taget hela båten innan vi ens har tillverkat någon fysisk del. Programmet är mycket smidigt och intuitivt. En annan fördel med det populära programmet är tillgången på hjälp. Om man inte kan något hittar man troligen en video om det på nätet.”

Q Yachts Oy grundades 2015 och konstruerar eldrivna lyxbåtar. Båtarna har utvecklats med hjälp av SOLIDWORKS.

Hållbar och bättre framtid

Såväl Oceanvolt som Q Yachts, Aivan och Navia Design är nöjda med lösningarna i PLM Groups SOLIDWORKS och tänker använda dem även i fortsättningen. Programmet stödjer allas vision om hållbar utveckling och hjälper dem skapa en miljövänligare värld.

”Vår mission är att göra båtlivet till något miljövänligt – inom båtvärlden är trenden att erbjuda större motorer och mer kraft, men det är en dålig lösning för miljön och något vi vill ändra på. Elbilar har till stor del banat vägen för oss. Konsumenterna har fått prova på en eldriven motor, och när de tar elbilen till stranden undrar de om det går att få en eldriven motor även till båten. Däremot finns det många skillnader mellan elbilar och elbåtar och samma teknik passar inte båda. En bil förbrukar el när man accelererar, men inte när man håller jämn fart. På båtmarknaden är elmotorer fortfarande något helt nytt och utvecklingen går långsammare än jag någonsin hade kunnat förvänta mig, men det finns fortfarande potential, framför allt utomlands. Detta är en våg som bara fortsätter att växa. Vårt mål är att rida på vågen”, avslutar Janne.

Om företaget

Q Yachts Oy grundades 2015 och konstruerar eldrivna lyxbåtar. Båtarna utvecklas i samarbete med två huvudpartner – Oceanvolt Oy, som ansvarar för det elektriska drivsystemet, och Navia Design Oy, som ansvarar för designarbetet. Oceanvolt Oy grundades 2004 och har 16 anställda i Finland. Navia Design Oy:s moderbolag Aivan Oy har 35 anställda. Företagen konstruerar båtarna med hjälp av ett program som fungerar sömlöst och flexibelt hos varje samarbetspartner – SOLIDWORKS.

Foto av båt: Lauri Rotko

Q Yachts / Oceanvolt

”SOLIDWORKS är ett verktyg som vi använt för att modellera hela båten innan vi tillverkat en enda del rent fysiskt. Vi känner inte till något annat program som skulle klara det och därför är det naturligt för oss att använda SOLIDWORKS.”

Janne Kjellman