Reac A/S

  • SolidWorks har hjälpt till att minska antalet fysiska prototyper med 50 procent
  • Smidigare kommunikation med kunder och leverantörer
  • SolidWorks Costing ger bra riktlinjer för tillverkning av nya detaljer

UTMANINGEN

När Reac A/S ombildades från att varit ett traditionellt smidesföretag till att bli legotillverkare krävdes en optimering av utvecklingsprocessen. Med SolidWorks minskade utvecklingstiden dramatiskt samtidigt som dialogen med kunderna blev bättre.

Reac A/S

LÖSNINGEN

Med SolidWorks har man fått möjligheten att kunna reducera antalet fysiska prototyper med över 50 procent samtidigt som kommunikation med kunder och leverantörer blivit lättare.

”När vi gick från att vara smedja till producerande företag insåg vi att vårt ritningsunderlag var undermåligt. Produktionsritningarna var ofta bara skisser på ett papper. Vi investerade därför i 3D CAD för att effektivisera utvecklingsprocessen och använda 3D-modeller både internt och i samband med försäljningen och marknadsföringen. Vi behövde ett verktyg för lättbegriplig visuell kommunikation,” berättar Daniel Egebjerg, teknisk chef på Reac.

Att valet föll på SolidWorks berodde dels på att det är ett lättanvänt CAD-system och dels att det uppfyllde alla företagets behov när det gäller produktutveckling. I dag har man en Professional- och en Premiumlicens samt ett PDM-system. Användningsområdena av SolidWorks blir allt bredare, och Daniel Egebjerg berättar att Reac även har börjat använda moduler för kostnadsberäkningar, miljöhållbarhet och simulering.

”Vi använder kostnadsberäkningsmodulen Costing mer och mer. Den ger oss bra riktlinjer om kostnaderna att tillverka nya produkter. Vi kan själva utföra de nödvändiga prisutvärderingarna för att snabba på besluten och slipper kommunicera fram och tillbaks med våra underleverantörer. Det sparar massor av tid och frustration,” säger Daniel Egebjerg. Han tillägger att Simulation i första hand används för att testa delarnas hållfasthet i efterhand för att minska antalet reklamationer.

Daniel Egebjer framhåller att en av de tidsmässigt stora ekonomiska fördelarna med SolidWorks har varit att man kunnat reducera antalet fysiska prototyper med över 50 procent. ”Målet är att vi skall kunna lämna verifierade prototyper direkt till fysiska tester. Vi har redan minskat antalet prototyper rejält och räknar med att kunna minska det ännu mer.”

ToolWorks används för styrning av artikelnummer och stycklistor och Document Creator för att skapa underlag åt underleverantörerna av laserskärning i form av PDF-dokument och DXF-filer. ”Det underlättar processen betydligt och spar massor av tid,” säger Daniel Egebjerg.

Den stora vinsten med att använda SolidWorks, förutom tids- och kostnadsbesparingar, är förenklad kommunikation både internt mellan utvecklings- och tillverkningsavdelningarn och externt med underleverantörer och kunder.

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS PDM

Industries: Industriutrustning