Sarlin Furnaces AB

Bättre produkter
Närmare samarbete med kunder under designprocessen
Effektivare försäljningsprocesser
Färre designfel
Teknisk dokumentation

”Det är givande och lönsamt för båda parter att diskutera en lösning baserad på 3D-modeller och simuleringsresultat. Det är ett bra sätt att starta en dialog med våra kunder och deras engagemang i ett utvecklingsprojekt är ett mycket viktigt försäljningsverktyg för oss.”

UTMANINGEN

Sarlin Furnaces AB är en avdelning inom Finnish Sarlin Group. Företaget har 30 anställda vid sina kontor i Västerås och Göteborg i Sverige. Sarlin Furnaces utvecklar, tillverkar, moderniserar och underhåller industriugnar och levererar kringutrustning i ett brett utbud för industriella metallurgiprocesser.

LÖSNINGEN

Genom att utnyttja Flow Simulation kan Sarlin Furnaces AB skapa bättre produkter, hjälpa fram effektiv försäljningskommunikation och arbeta närmare med kunderna vid framtagning av nya lösningar.

SolidWorks Flow Simulation spelar en avgörande roll vid utvecklingen av nya lösningar för industriugnar för den svenska tillverkaren Sarlin Furnaces. Genom att simulera en mängd olika fysiska egenskaper har det blivit möjligt att förutsäga hur ugnarna kommer att bete sig i verkligheten innan de fysiskt konstrueras samtidigt som det erbjuder en precis anpassning efter kundes krav.

Simulering som ett försäljningsverktyg
”Framför allt utgör resultaten från simuleringen en enorm fördel för oss i försäljningsprocessen. Med användning av resultaten från simuleringar kan vi engagera våra kunder djupare i deras egna processer och tillsammans ta fram lösningar som uppfyller deras behov gällande både kvantitet och kvalitet”, säger sales engineer Per Lundström, Sarlin Furnaces. ”Det är givande och lönsamt för båda parter att diskutera en lösning baserad på 3D-modeller och simuleringsresultat. Det är ett bra sätt att starta en dialog med våra kunder och deras engagemang i ett utvecklingsprojekt är ett mycket viktigt försäljningsverktyg för oss”, förklarar han.

Konkurrensfaktor
Vanligtvis beställer kunder nya ugnar av Sarlin Furnaces med ett behov av ökad kapacitet som grund, men det har blivit mer normalt att faktorer som energibesparing, mindre kolspår samt även kvalitetssäkring och spårbarhet för produkterna påverkar anskaffandet av nya lösningar för ugnar.

I försäljningsprocessen behöver ofta Sarlin Furnaces kunna visa upp ett brett utbud av egenskaper för sina produkter. I detta sammanhang har SolidWorks Flow Simulation blivit mycket viktigt. Ugnarna designas som 3D-modeller i SolidWorks och därefter används Flow Simulation för både analys och visualisering av egenskaper så som värmeströmning och -överföring samt även uppvärmnings- och nedkylningstider.
”Användning av 3D-modeller och simulering har blivit en allt mer viktigt konkurrensfaktor för oss, vilket hjälper att ge oss en teknisk fördel i konkurrensen”, säger Per Lundström.