SIA Skypark

  • Betydande tidsbesparingar i produktionsprocessen
  • Fördjupat och påskyndat samarbete med leverantörer och partners
  • Kontrollerade och förståeliga miljö för alla ingenjörer

UTMANINGEN

När vi startade verksamheten konstruerade vi metallkonstruktioner med enkla tvådimensionella program och i början var det nog. Men samtidigt som vi konstruerade mer och mer komplicerade noder och konstruktioner såg vi att det var mer tidskrävande. Det fanns behov av nya lösningar och nya möjligheter.

SIA Skypark

LÖSNINGEN

SIA Skypark har arbetat med att producera robotiserade parkeringsplatser i över 10 år och under denna tid har företaget vuxit och utvecklat ett komplett utbud av produktionscykler – från metalldesign och tillverkning till installation och underhåll av färdiga parkeringsplatser.
Tjänsten som erbjuds av SIA Skypark används inte bara i Riga utan även i sådana stora städer som Moskva, St. Petersburg, Kazan och andra. Den robotiserade parkeringsutrustningen Boxparkering är en sofistikerad mekanisk lösning som ger fullständig automatiserad parkering. Hela systemet fungerar utan mänsklig inblandning. Hur fungerar det? Föraren parkerar sin bil i entrén och går därifrån. Parkeringsenheten väljer en fri cell och överför automatiskt bilen till dess avsedda plats. När föraren är redo att åka flyttar parkeringsanordningen bilen tillbaka till entrén mot utgången.
SIA Skypark erbjuder en unik produkt som är värd att fundera på – titta på videon och läs mer på http://www.boxparking.lv

 

 

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD

Industries: Specialmaskiner