Sonion Roskilde A/S

  • Smidigare tillgång till FEM-analyser
  • Snabbare produktutveckling
  • Bättre kommunikation med andra CAD-system

UTMANINGEN

Sonion Roskilde A/S är världsledande leverantör av elektromekaniska komponenter till hörselskadade. Sonions produkter är mindre än svavlet på en tändsticka och innehåller upp till så mycket som 12 komponenter. ”För att bibehålla vår konkurrenskraft behövde vi försäkra oss om att ha kortare utvecklingscykel”, säger Martin Bondo Jørgensen, Development Manager på Sonion’s TechCenter.

Sonion Roskilde A/S

LÖSNINGEN

Det slutgiltiga valet av CAD-system var resultatet av ett beslut taget av konstruktörerna och teknikerna som dagligen använder CAD. De är mycket erfarna och hade höga krav på funktioner i systemet. Utöver detta krävde de att det skulle vara lätt att använda samt ha hög prestanda. Tre CAD-system demonstrerades och alla tre gjorde ganska bra ifrån sig, dock var det några mycket viktiga funktioner som skilde SolidWorks från de andra, enligt Martin Bondo Jørgensen.

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS PDM

Industries: Högteknologi - Elektronik