Sonion Roskilde A/S

Smidigare tillgång till FEM-analyser
Snabbare produktutveckling
Bättre kommunikation med andra CAD-system

”SolidWorks CAD var det som vi ansåg vara bäst. Nämnas bör också att våra kollegor i Horsens och Holland också använder SolidWorks.”

UTMANINGEN

Sonion Roskilde A/S är världsledande leverantör av elektromekaniska komponenter till hörselskadade. Sonions produkter är mindre än svavlet på en tändsticka och innehåller upp till så mycket som 12 komponenter. ”För att bibehålla vår konkurrenskraft behövde vi försäkra oss om att ha kortare utvecklingscykel”, säger Martin Bondo Jørgensen, Development Manager på Sonion’s TechCenter.

LÖSNINGEN

Det slutgiltiga valet av CAD-system var resultatet av ett beslut taget av konstruktörerna och teknikerna som dagligen använder CAD. De är mycket erfarna och hade höga krav på funktioner i systemet. Utöver detta krävde de att det skulle vara lätt att använda samt ha hög prestanda. Tre CAD-system demonstrerades och alla tre gjorde ganska bra ifrån sig, dock var det några mycket viktiga funktioner som skilde SolidWorks från de andra, enligt Martin Bondo Jørgensen.