Steel ApS

Övergången från 2D till 3D har reducerat utvecklingstiden med 50%
Förbättrad ritningskvalitet
Bättre tillgång till nya potentiella kunder med 3D-visualisering
Övergripande förbättring av företagets professionella image

”Såhär i efterhand kan vi se att vi skulle investerat i SolidWorks för flera år sedan, men vi tvekade inför migrerigen från 2D ritningar till 3D CAD. Den rädslan skulle visa sig vara helt utan grund. Vi har sparat enorma mängder tid, mer än 50% av vår konstruktionstid och vi har också fått ett riktigt bra säljverktyg som ger oss en ingång hos nya potentiella kunder.”

UTMANINGEN

Steel ApS startade 2004 av bröderna Karsten och Steffen Hovmand och har sitt säte i Nakskov på Danska Lolland. Företagets lösningar är utvecklade främst för att ta hand om avloppsvatten samt system för vakuumavlopp. Företagets utmaning var att de hade för långa utvecklingstider, bättre säljverktyg behövdes för att demonstrera möjligheterna att lösa komplexa utvecklingsuppgifter, risk för inkonsekventa ritningar som en följd av kundens ändringar samt möjlighet att simulera konstruktioner för att på så sätt kunna optimera dem.

LÖSNINGEN

Fördubblad konstruktion och tillgång till nya kunder

Smidesföretaget Steel ApS har minskat sin konstruktionstid med 50 procent sedan implementeringen av SolidWorks och har fått nya kunder genom möjlighet till allt mer komplicerade konstruktioner.

”Såhär i efterhand kan vi se att vi borde skaffat SolidWorks redan för flera år sedan, men vi var rädda för att gå från 2D till 3D CAD. Denna rädsla visade sig vara helt ogrundad. Vi har fått tidsbesparingar på mer än 50% på vår produktutveckling samt att vi har fått ett riktigt bra säljverktyg som har öppnat upp dörrar mot nya potentiella kunder,” förklarar CEO Steffen Hovmand. Företaget använder SolidWorks Premium för att skapa kundanpassade lösningar för maskiner och utrustning för hantering av avloppsvatten och vakuumavlopp. Trots det består mer än två tredjedelar av omsättningen av arbeten som metall och smideslösningar för industrin, rörabeten, gallerier, teknisk utrustning till speciallösningar, renovering etc.

Interna och externa fördelar med 3D CAD

Steel ApS implementerade SolidWorks för lite mer än ett år sedan och använder nu 3D CAD internt för utveckling och tillverkning samt externt för marknadsföring. ”Internt har SolidWorks hjälpt vår anställda få en bättre överblick och mycket bättre förståelse av våra konstruktioner, vilket hjälper oss att öka produktiviteten,” förklarar Hovmand.
”CAD-mjukvaran är också ett kraftfullt verktyg för våra säljare, både till våra befintliga och potentiella kunder. De kan mycket enklare förstå våra idéer och lösnigar när vi kan presentera dem i fotorealistiska 3D-visualiseringar. Vi framstår som ett professionellt företag och det är lättare att övertyga kunderna att vi kan lösa mer tekniskt komplexa uppgifter,” tillägger Hovmand.

Steel ApS använder SolidWorks mestadels till att konstruera svetsade metall- och rörstrukturer i stål och aluminium. Utöver detta använder de SolidWorks Premiums simuleringmodul för att testa strukturernas hållfasthet samt optimera dem. Detta har enligt Steffen Hovmand lett till stora tidsbesparingar i utvecklingsarbetet.

Lätt att göra kundspecifika ändringar i SolidWorks

Eftersom Steel ApS specialiserar sig på specialanpassade lösningar, händer det ganska ofta att ändrigar i strukturerna måste göras baserat på efterfrågningar från kunder, förklarar Steffen Hovmand. ”Det här ger oss de stora tidsbesparingarna. CAD-mjukvaran har gjort det både enkelt och snabbt göra ändringar i strukturerna. Tidigare när vi gjorde ändringar riskerade vi att förlora viktig data. Numera är allt uppdaterat och konsekvent eftersom ändringar automatiskt görs i hela 3D modellen.

På den danska marknaden representerar Steel ApS två tyska företag som specialiserat sig på avloppshantering och biogasutrustning. Steel ApS använder ofta nedladdade filer från dessa två företag som en del i sina konstruktioner i SolidWorks, något som också sparar mycket tid.

Grundutbildning i SolidWorks är en toppenidé!

Konstruktionsarbetet på Steel ApS gör till största del av Steffen Hovmand. Han menar att SolidWorks är både enkelt att komma igång med och väldigt enkelt att använda på daglig basis. Senaste året har han deltagit på SolidWorks Grundutbildning hos PLM Group. Han påpekar att utbildningen har bidragit mycket till företagets snabba och stora fördelar med SolidWorks 3D CAD. ”Jag kan start rekommendera andra företag att gå Grundutbildningen när de börjar använda SolidWorks. Därifrån är det sedan enkelt att komplettera med mer avancerade utbildningar när det behövs. Det är ett väldigt brett system som löser en stor mängd olika konstruktionsuppgifter,” säger han.

Effektiv CAD-support

Steel ApS har också valt ett sluta ett supportavtal där det är enkelt att få direkthjälp via telefon förklarar Steffen. ”Först var jag faktiskt lite skeptisk, men vi har en enormt positiv inställning numera när vi ser hur bra och enkelt det är att kontakta PLM Group när vi stöter på problem som vi inte löser själva. Vi har genast fått kvalificerad hjälp eller blivit guidade till andra specialister som kan hjälpa oss. Detta har haft en stor inverkan på vår tidsbesparing”, menar Hovmand.

Efter introduktionen av SolidWorks har Steel ApS investerad i ett CNC-kontrollerat plasmabeskärningssystem som skär baserat på filerna från SolidWorks. ”Detta har optimerat vår produktion ytterligare och det har säkerställt en hög noggranhet och bra kvalitet på våra delar,” säger Steffen Hovmand.