TA Engineering

  • Första företaget i Ljungby-området som erbjuder 3D-utskrifter som tjänst
  • Möjlighet för TA Engineering att expandera sitt affärsområde
  • Möjlighet att få nya kunder och nya affärer inom flertalet olika branscher

”3D-utskrifter är drömmen för alla utvecklingsavdelningar, eftersom det är möjligt att ta fram annorlunda prototyper samt detaljer och mekanismer som är redo för slutanvändning i produkter och tillverkning.”

UTMANINGEN

TA Engineering har sitt huvudkontor i Ljungby, Småland och startade 2013 av Tibor Albert som är ägaren av enmansföretaget som samarbetar med tre externa konstruktörer på projektbasis. Sedan starten har företaget grundat sina affärer på framtagning av tekniska manualer på 15 språk såväl som pappers- och webbaserade reservdelslistor. Utöver detta så har företaget arbetat en hel del med företagsledning inom miljölösningar och arbetsmiljö. Under 2016 blev TA Engineering det första Svenska företaget som investerade i en 3D Systems ProJet 2500Plus från PLM Group.

LÖSNINGEN

Det svenska konsultbolaget inom mekanisk konstruktion, TA Engineering som ligger i Ljungby, spår en ljus framtid med utskrifter i 3D som en tredjeparts leverantör.

Sedan företaget grundades för tre år sedan har basen legat i att erbjuda tjänster för att ta fram teknisk dokumentation på 15 olika språk, likväl som papper- och webbaserade delar. I detta arbetet använder TA Engineering både SolidWorks 3D CAD, SolidWorks Composer samt grafisk mjukvara från Adobe. Utöver detta har företaget arbetat med en mängd olika ledningsuppdrag gällande miljövänliga lösningar och arbetsmiljöfrågor.

TA Engineering investerade nyligen i en 3D Systems Projet 2500Plus från PLM Group och skrivaren är den första i sitt slag som säljs och installeras i sverige. Företagets ägare och grundare Tibor A

lbert förklarar att affärsidén bakom investeringen är att många små och medelstora företag i närområdet ska få tillgång till tekniken och kunna skriva ut detaljer hos TA Engineering.

Stort intresse kring 3D-skrivare

04_Stampanti3D_3dsystems_3dz_italia_projet_2500-425x490

Tibor Albert menar att han märker av ett stort intresse i tekniken kring 3D-utskrifter hos lokala tillverkande företag:

”Många av dem ser stora möjligheter och stor potential i användandet av 3D-uskrivna detaljer, men det är ofta svårt för ledningsgrupperna att motivera en investering i en egen 3D-skrivare när den kanske kommer användas 5-6 gånger om året. Det är anledningen till att dem är väldigt intresserade av att ett företag som vårt löser problemet åt dem.”
”Vi har under en ganska lång period tittat på 3D-skrivare. Vi tror att detta är morgondagens ledande teknik för tillverkning för ett stort spann av produkter såsom reservdelar, prototyper och formverktyg. Som den första leverantören av 3D-utskrivna detaljer i området kan vi erbjuda företagen att skriva ut i plast och gummi i två olika färger,” säger Tibor Albert och tillägger:
”De kommer snabbt och enkelt kunna skicka in sina konstruktionfiler till oss i CAD- eller STL-format och baserat på dessa filer kan vi sedan snabbt skriva ut deras detaljer.

3D-utskrivna formverktyg och prototyper

Tibor Albert tillägger att han förväntar sig att kunderna till största del kommer behöva formverktyg för injektionsformar, vakumformar och detaljer som idag tillverkas med traditionella 09_Stampanti3D_3dsystems_3dz_italia_projet_2500metoder:

”Vår 3D-skrivare ger oss möjlighet att tillverkar fullt fungerande detaljer och mekanismer. Vi kommer kunna ge support till kunderna genom hela processen, från skiss till en färdig produkt. På så sätt kan vi genast reducera både deras utvecklings- och tillverkningskostnader. Till exempel, vi kommer kunna tillverka formverktyg som både är billigare och mer avancerade än de som tillverkas med traditionella metoder.” säger han och tillägger:
”3D-utskrifter är drömmen för alla utvecklingsavdelningar, eftersom det är möjligt att ta fram annorlunda prototyper samt detaljer och mekanuismer som är redo för slutanvändning i produkter och tillverkning.”

3D-utskrivna saker med hög kvalitet

Hittills har Tibor Albert mestadels diskuterat 3D-utskrifter med små och mediumstora företag i närområdet, men förväntar sig att TA Engineering i framtiden kommer hjälpa kunder från Stockholmområdet ner till Skåne och Danmark.
”Vi kommer erbjuda dem högkvalitativ service inom produktutveckling och 3D-utskrifter. Inget jobb är för stort eller för litet för oss och våra möjligheter för tillverkning av detaljer och mekanismer är i stort sett obegränsade,” säger han.