Tamware AB

Med SolidWorks har utvecklingstiden minskat
Enklare att utöka med partnerprogram
Mer strömlinjeformad process med PDM

”Vi har strömlinjeformat hela utvecklingsprocessen med hjälp av SolidWorks och vårt PDM-system. Vi har fått mycket bättre koll på arbetsgången och ritningsproduktionen som numera alltid är korrekt och i rätt tid. Det har inneburit mycket stora besparingar i utvecklingsarbetet, både av tid och pengar,”

UTMANINGEN

Sedan 1975 har det Finska företaget Tamware utvecklat dörrsystem för transportbranschen. Företaget är också i framkant när det kommer till energisnåla elektriska dörrsystem.

Innan implementeringen av SolidWorks hade Tamware en mängd olika 2D- och 3D-system som blev en stor utmaning vid utveckling av nya produkter. För att lösa problemet bestämde sig företaget för att köra SolidWorks som standard. Idag sker hela företagets konstruktion i SolidWorks genom sina 17 licenser.

LÖSNINGEN

Användarvänligheten var en avgörande faktor när man valde SolidWorks: ”De andra CAD-systemen vi hade var antingen 2D som inte kunde klara våra arbetsuppgifter, eller 3D-system som var krångliga att använda. SolidWorks är känt för att vara användarvänligt och kan dessutom kompletteras med specialprogram från SolidWorks-partners.

Tamware använder 3D CAD-systemet för att skapa stora sammanställningar och utnyttjar systemet fullt ut.

”Vi har strömlinjeformat hela utvecklingsprocessen med hjälp av SolidWorks och vårt PDM-system. Vi har fått mycket bättre koll på arbetsgången och ritningsproduktionen som numera alltid är korrekt och i rätt tid. Det har inneburit mycket stora besparingar i utvecklingsarbetet, både av tid och pengar,” förklarar Otto Becker.

Tamware tillverkar på beställning och utvecklar skräddarsydda dörrsystem enligt varje kunds önskemål. Man försöker allt mer att återanvända delkomponenter från existerande produkter i de nya, och har samtidigt minskat antalet specialkomponenter. Det har betytt kortare konstruktionstider eftersom man ofta slipper nykonstruera så mycket, något som också innebär fördelar vid tillverkningen. Ett ökat användande av bibliotek med färdiga standardkomponenter som skruvar och bultar har också bidragit till kortare utvecklingstider.