Time Danmark A/S

SolidWorks, simulation och Enterprise PDM har minskat utvecklingstiden med 50 procent
Färre prototyper är nödvändigt
Möjlighet att konstruera mer komplexa produkter

”Vi använder SolidWorks-produkterna för att konstruera, göra simuleringsanalyser, tillverkningsritningar, lagerstyrning och marknadsföringsmaterial. Vårt utvecklingsarbete är mycket välstrukturerat. Jämfört med tidigare har vi kunnat halvera utvecklingstiden och samtidigt göra mer komplexa konstruktioner,”

UTMANINGEN

Time utvecklar, tillverkar, servar och säljer fordonsliftar. Liftarna används i första hand av elföretag och kommunala elverk för att t.ex. byta lampor i gatubelysningen, men även för en hel del andra uppgifter inom bland annat byggbranschen.

LÖSNINGEN

Time Danmark har sju SolidWorks-licenser varav två är Premium. Dessutom har man en licens SolidWorks Simulation Professional och för att hålla ihop det hela har man även SolidWorks Enterprise PDM.

”Vi använder SolidWorks-produkterna för att konstruera, göra simuleringsanalyser, tillverkningsritningar, lagerstyrning och marknadsföringsmaterial. Vårt utvecklingsarbete är mycket välstrukturerat. Jämfört med tidigare har vi kunnat halvera utvecklingstiden och samtidigt göra mer komplexa konstruktioner,” säger Martin Adamsen som är chef för den tekniska avdelningen på Time.

”SolidWorks-produkterna har hjälpt oss att göra stora besparingar. 3D-konstruktion går mycket snabbare än 2D, som vi hade tidigare. Det behövdes fler personer när vi jobbade med 2D, så 3D CAD har inneburit minskade lönekostnader,” fortsätter Martin Adamsen, och framhåller att Time Danmark med hjälp av SolidWorks kunnat öka återanvändningen av delar från existerande konstruktioner, något som förkortat utvecklingstiden av nya produkter.

Lättare och starkare konstruktioner är mycket viktiga faktorer på företaget. Det ligger i sakens natur att vikten på liftarna har stor betydelse eftersom de skall monteras på fordon. SolidWorks Simulation spelar en betydelsefull roll i det arbetet.

”Vi använder i första hand Simulering för att optimera vikt och hållbarhet genom att simulera och analysera utböjningar och utmattningstendenser hos konstruktionerna,” säger Martin Adamsen.

Företaget arbetar mycket med plåtutbredningsfunktionen i SolidWorks Sheet Metalmodul. Liftarna består till stor del av plåtdelar som skall fogas samman. Genom att använda Sheet Metalmodulen passar alla delarna exakt ihop och man har kunna minska antalet fysiska prototyper från vanligtvis tre till bara en:

”Med 2D-konstruktion saknade vi möjligheten till automatisk plåtutbredning, vilket innebar massor av krångligt arbete, fler felkällor och behov av fler prototyper. Nu kommer vi jättesnabbt fram till det slutliga fysiska prototypstadiet.”

PDM-systemet används för att styra all information i samband med konstruktionsarbetet, men det är också viktigt i produktionsberedningen. Systemet skapar automatiskt PDM-dokument med tillverkningsritningar och de DXF-filer som underleverantörerna använder vid laserskärning av plåten.