Tulikivi Oyj

Integrerat PDM system
Kortat utveckling med 3 månader
Klarare visualisering för kollegor och kunder

”Vi använder oss ofta av fördelen med existerande standardkomponenter när vi ta fram nya produkter. Ändringar i sammanställningen har en omedelbar effekt på hela 3D modellen.”

UTMANINGEN

Tulikivi är världens största tillverkare av eldstäder i täljsten och deras pannor finns i över 200.000 hem världen över. Eldstälderna tar åt sig värmen och håller den även efter det att du slutat elda i den. Flammorna i förbränningskammaren delas av till sidokammare där gaserna bränns av och värmen ackumuleras i täljstenen. Förut konstruerades eldstäderna i AutoCAD, men företaget vill ha support för 3D när de konstruerade sina produkter. Delvis gör att korta ner utvecklingstiden och för att öka exaktheten, men även för att ha bättre möjligheter till visualisering.

LÖSNINGEN

Företaget utvärderade Autodesk Inventor, men valde SolidWorks CAD programvara för enkelheten och integrerade PDM system. SolidWorks möter också företagets alla andra behov av sitt 3D CAD system. Utvecklingen av en ny eldstad är nu 3 månader kortare än den var förut, tack vare nyttan med att kunna använda sig av existerande modeller och komponenter. Dimensioner kan enkelt ändras och ha en omedelbar påverkan på hela konstruktionen. Detta var i princip omöjligt i 2D. Noggrannhet har också förbättrats avsevärt. En möbel som denna, som sätts ihop ute hos kund, och som använder delar från många olika underleverantörer kräver en noggrann passning. I det långa loppet planerar företaget att kunna visa 3D modeller av sina eldstäder på sin hemsida.